دسته: افغانستان

حمله به مهاجران و کارگران افغانستانی محکوم است

فراکسیون کوردستان گرایش مارکسیستهای انقلابی در چند روز گذشته خبرها حاکی از این بود، که موجی جدید و گسترده از نژادپرستی علیه مهاجرین افغانستانی در سراسر ایران شروع شده است که سیاستهای ضد انسانی،...

با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه سرمایه‌دارها مبارزه کنیم

دولت سرمایه‌داری و ارتجاعی – مذهبی جمهوری اسلامی ایران درمبارزه برعلیه جنبش روبه‌گسترش کارگران از هر حربه‌ای برای شکست آن بهره می‌جوید. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کثیف این سیاست استفاده از روش “تفرقه بیانداز...

هفتم اکتبر ۲۰۰۱، تجاوز لیبرال‌امپریالیسم بر افغانستان

حدود بیست و دو سال قبل در چنین روزی؛ پس از آنکه پنج سال از برقراری رژیم تروریستی طالبان می‌گذشت، رژیمی که در پی جنگ‌های داخلی خانمانسوز میان جبهه‌های مختلف جنایتکار همچون سازمان‌های نظامی‌تروریستی...

افغانستان: ممنوعیت زنان از پارک‌های سیاحتی، ادامه‌ی سرکوب سیستماتیک زنان

به ادامه‌ی ستم طبقاتی حاکم در افغانستان، گروه نحس تروریستی طالب بار دیگر سرکوب زنان تحت ستم در افغانستان را تشدید بخشیدند. وزیر امر به معروف رژیم نحس طالب با پیشینه‌ی جنایت‌پیشگی و تروریستی...

۲۸ اسد: گرامی‌داشت از یک حرکت مترقیانه در افغانستان

آنچه ۲۸ اسد را از سایر روزهایی با برچسب استقلال-استردادانه در افغانستان جدا می‌کند اینست که جنبش استقلال‌طلبانه ‌ی دوره‌ی شاه امان‌الله‌خان ماهیت مترقیانه داشت. برخلاف آنچه ارتجاع مجاهدان و طالبان، روزهایی را به‌عنوان...

سقوط شرم آور جمهوریت و قدرت‌گیری گروه تروریستی طالب در افغانستان

(به بهانه‌ی دو سالگی قدرت‌گیری رژیم طالبان) این نوشته، به چرایی فروپاشی بنیادی کل سیستم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در افغانستام می‌پردازد. ۱۵ آگست ۲۰۲۱ در تاریخ سیاسی افغانستان زمانی را...

همهمه‌ی به‌رسمیت‌شناخته‌شدن رژیم گروه طالبان در افغانستان

بیانیه‌ی “گرایش مارکسیست‌های انقلابی افغانستان” در خصوص همهمه‌ی به‌رسمیت‌شناخته‌شدن رژیم گروه طالبان برمبنای اصول دیپلوماتیک حاکم بر جامعه‌ی جهانی زیر لوای سرمایه‌داری، به‌رسمیت‌شناختن رژیم‌ها و دولت‌های تازه‌تشکیل‌شده به دو گونه صورت می‌گیرد؛ نخست حالتی...

افغانستان: سال نو مبارزه ادامه دارد!

سال نو را، به سال سازماندهی نیروهای مترقی و انقلابی در برابر رژیم جنایتکار طالبانی مبدل کنیم! سال نو خورشیدی ۱۴۰۲ در حالی فرا می‌رسد که همچنان افغانستان در ژرفنای ستمگاه طالبانی به‌سر می‌برد....

هشت مارس در افغانستان

باز هم هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان در سراسر جهان، که نشانگر اتحاد زنان دربرابر ستم، استثمار و نابرابری است، در حالی فرا می‌رسد که هم‌چنان یکی از ستمگرترین و زن‌ستیزترین گروه‌های تروریستی...

مبارزه زنان افغانستان ادامه دارد

با تعلیق‌درآوردن حق تحصیل زنان، رژیم جنایتکار امارت اسلامی یکبار دیگر ثابت کرد، که یگانه عاقبت ناگزیرشان، درهم‌شکسته‌شدن بی‌رحمانه‌شان توسط انقلاب توده‌های کارگر و زحمتکش می‌تواند باشد، انقلابی که زنان ستمدیده‌ی زحمتکش بی‌شک پرچم‌دار...