دسته: سیاسی

وظیفه ی یک مارکسیست_انقلابی

Print Friendly, PDF & Email

وظیفه ی یک مارکسیست_انقلابی نه همراهی و همگامیِ بی‌پرسش با هر جنبش، حرکت و شورش توده ای به اسم قیام مردمی، بلکه تحلیلِ چرایی و چگونگی مناسبات پیرامونی و درونی موجود در آن حرکت...

تحریم انتخابات برای دسترسی به چه بدیلی؟ / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

PDF سوسیال دموکرات ها، جمهوری‌خواهان، سکولار دموکرات‌ها و دیگر گروه‌های ایرانی مشابه در تحریم و مخالفت با انتخابات غیردموکراتیک دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بدیل انتخابات جوامع به اصطلاح دموکراتیک غربی را به عنوان الگویی...

ادغام تئوری و پراتیک در راستای تشکیل حزب پیشتاز کارگری

Print Friendly, PDF & Email

در گذشته عده ای با تکیه به این حقیقت «علم بی عمل درخت بی ثمر است» تلاش در جدا ساختن تئوریک از پراکتیک نمودند و به عمل ذهنی و ارادی میدان دادند .‌با تحلیلی...

بررسی تاریخی چگونگی شکل گیری و علل شکست انقلاب۱۳۵۷ 

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۱۰۴ متن کامل در PDF  متن کامل در WORD بررسی علل چگونگی شکل گیری وسرانجام شعله ورشدن آتش انقلاب ایران دربهمن ۵۷ وارزیابی دلایل شکست این حرکت شکوهمند، بویژه درشرایط کنونی...

بررسی مختصری بر عملکرد استالین و استالینیسم در تاریخ جنبش چپ

Print Friendly, PDF & Email

بحث آزاد هدف این نوشته کندوکاوی کنجکاوانه و یا صرفا تئوریک و روشنفکرانه از آنچه که در جنبش جهانی کمونیسم اتفاق افتاد، نمیباشد. هدف بررسی خطا ها و اتفاقاتی است که باعث به کجراه...

پایگاه اجتماعی حزب توده

Print Friendly, PDF & Email

بحث آزاد اکثر قریب به اتفاق کتب و مقالاتی که درباره حزب توده به رشته تحریردرآمده اند این سازمان را حزبی منحرف و عملکرد آن را فضاحت بار ارزیابی کرده اند و کارنامه این...

تالار مارکسیسم انقلابی: بحث هفته: تاکتیک های مارکسیستی برای دخالتگری در جنبش

Print Friendly, PDF & Email

بحث این هفته تالار مارکسیسم انقلابی: تاکتیک های مارکسیستی برای دخالتگری در جنبش برای شرکت در تالار با نشانی تلگرام زیر تماس بگیرید: https://t.me/Marxist_Enghelabi

نئولیبرالیسم به مثابه بالاترین مرحله نئوکلنیالیسم (۲)

Print Friendly, PDF & Email

ادامه از بخش ۱ برخلاف بلوک شرق که روشی خشن و سرکوب گرانه داشت ، کشورهای امپریالیستی و توسعه‌ یافته همیشه با ظاهری حق ‌به‌ جانب از کمک‌های بدون چشم‌ داشت خود به کشورهای...

نئولیبرالیسم به مثابه بالاترین مرحله نئوکلنیالیسم (۱)

Print Friendly, PDF & Email

بحث آزاد: مقاله رسیده. با سپاس از بیژن سهیلی نیا پیش از این در مقاله ای جداگانه ( نگاهی به نقش امپریالیسم در خاورمیانه در قرن بیستم) به سیاست صدور سرمایه و بسترسازی پیدایش...

نگاهی به نقش امپریالیسم در خاور میانه در قرن بیستم

Print Friendly, PDF & Email

در مورد رضا شاه مطالب بسیاری به رشته تحریر درآمده که هر کدام حاصل تحقیق و پژوهش و در عین حال نتیجه برداشت و دیدگاه نویسنده بوده است. قضاوت درباره درستی یا نادرستی مطالب...