دسته: سیاسی

مروری بر درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در سایه اعتصابات کارگری/ مازیار رازی

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ درس آموزی های فراوانی برای جنبش کارگری به همراه داشت که فراگیری از آنان اهمیت والایی دارد. ما به این دستاورد ها نه از جنبه تاریخ نگاری و یا تلاشی برای...

محدود کردن دمکراسی درون تشکیلاتی زیر لوای مقابله با «فراکسیونیسم» /مازیار رازی

تجربه تاریخی ظهور ضد انقلاب استالینیستی و مائوئیستی نشاندهند: حذف، اتهام زنی، ارعابِ و نهایتا اعدام و به قتل رساندن مخالفان سیاسی، خود زیر لوای مقابله با «فراکسیونیسم» بوده است. زیرا این گرایشات ضد...

وظیفه ی یک مارکسیست_انقلابی

وظیفه ی یک مارکسیست_انقلابی نه همراهی و همگامیِ بی‌پرسش با هر جنبش، حرکت و شورش توده ای به اسم قیام مردمی، بلکه تحلیلِ چرایی و چگونگی مناسبات پیرامونی و درونی موجود در آن حرکت...

تحریم انتخابات برای دسترسی به چه بدیلی؟ / مازیار رازی

PDF سوسیال دموکرات ها، جمهوری‌خواهان، سکولار دموکرات‌ها و دیگر گروه‌های ایرانی مشابه در تحریم و مخالفت با انتخابات غیردموکراتیک دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بدیل انتخابات جوامع به اصطلاح دموکراتیک غربی را به عنوان الگویی...

ادغام تئوری و پراتیک در راستای تشکیل حزب پیشتاز کارگری

در گذشته عده ای با تکیه به این حقیقت «علم بی عمل درخت بی ثمر است» تلاش در جدا ساختن تئوریک از پراکتیک نمودند و به عمل ذهنی و ارادی میدان دادند .‌با تحلیلی...

بررسی تاریخی چگونگی شکل گیری و علل شکست انقلاب۱۳۵۷ 

از میلیتانت شماره ۱۰۴ متن کامل در PDF  متن کامل در WORD بررسی علل چگونگی شکل گیری وسرانجام شعله ورشدن آتش انقلاب ایران دربهمن ۵۷ وارزیابی دلایل شکست این حرکت شکوهمند، بویژه درشرایط کنونی...

بررسی مختصری بر عملکرد استالین و استالینیسم در تاریخ جنبش چپ

بحث آزاد هدف این نوشته کندوکاوی کنجکاوانه و یا صرفا تئوریک و روشنفکرانه از آنچه که در جنبش جهانی کمونیسم اتفاق افتاد، نمیباشد. هدف بررسی خطا ها و اتفاقاتی است که باعث به کجراه...

پایگاه اجتماعی حزب توده

بحث آزاد اکثر قریب به اتفاق کتب و مقالاتی که درباره حزب توده به رشته تحریردرآمده اند این سازمان را حزبی منحرف و عملکرد آن را فضاحت بار ارزیابی کرده اند و کارنامه این...

نئولیبرالیسم به مثابه بالاترین مرحله نئوکلنیالیسم (۲)

ادامه از بخش ۱ برخلاف بلوک شرق که روشی خشن و سرکوب گرانه داشت ، کشورهای امپریالیستی و توسعه‌ یافته همیشه با ظاهری حق ‌به‌ جانب از کمک‌های بدون چشم‌ داشت خود به کشورهای...