دسته: بحث آزاد

مفاهیم «مدیریت کارگری» و «کنترل کارگری» / مازیار رازی

مازیار رازی: https://linktr.ee/mazraz ویرایش: رضا اکبری در جریان اعتصابات کارگری اخیر برخی‌از نهادهای کارگری موضوع «اخراج مدیر عامل فاسد و مشارکت کارگری در‌ مدیریت» را مطرح نمودند که به‌جای خود حرکتی رادیکال و شایان...

مروری بر درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در سایه اعتصابات کارگری/ مازیار رازی

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ درس آموزی های فراوانی برای جنبش کارگری به همراه داشت که فراگیری از آنان اهمیت والایی دارد. ما به این دستاورد ها نه از جنبه تاریخ نگاری و یا تلاشی برای...

بررسی اعتصابات کارگری اخیر! دخالت‌گری و پیش‌برد / مازیار رازی

جلسه پرسش و پاسخ، مازیار رازی، کلاب‌هاوس* ویراستار: رضا اکبری دررابطه با نظردهی درباره وضعیت کنونی ایران بسیار مهم است که ما دقیقا بدانیم نبض جنبش در کجا می‌تپد و چه حرکت‌هایی در متن...

زن‌ستیزی و گسترش فرهنگ مردسالارانه با پوشش مارکسیسم در جنبش کمونیستی ایران

از دیرباز نگرش مردسالارانه و تفکرات زن‌ستیز یکی از جان‌سخت‌ترین و عقب‌مانده‌ترین زائده‌های جوامع طبقاتی بوده است. اما ماجرا از ابتدا همیشه بدین‌گونه نبود. زنان در جوامع پیشاطبقاتی و کشاورزی اولیه حتی در جایگاهی...

در مبارزه با خشونت علیه زنان به پا خیزیم

«جایگاه زن نمایان ترین و گویا ترین شاخص برای ارزیابی رژیم اجتماعی و سیاست دولت است.رهایی حقیقی زنان بدون جهش عمومی در اقتصاد و فرهنگ ،بدون در هم شکستن واحد اقتصادی خانواده بورژوایی، بدون...

استراتژی پنهان‌شده در پشت جنگ حماس و اسرائیل چیست؟

نوشته: رضا اکبری حمله ناگهانی ‌وهمه جانبه حماس به اسرائیل و غافلگیرشدن دور از‌ انتظار دولت اسرائیل سئوالات فراوانی را به ذهن متبادر می‌کند که شاید پاسخ‌دادن به‌آن‌ها ابعاد واقعی این فاجعه را روشن‌تر...

نامه سرگشاده نینا سرافراز در مورد زیر پا گذاشتن اصول اساسی و پرنسیپال سوسیالیستی از سوی «ادمینهای بلوک سوسیالیستی»

نامه سرگشاده رسیده به میلیتانت این نامه دل‌نوشته و اعتراضی‌ست که لازم می‌دانم با کلیه رفقا و دوستداران آرمان‌های انقلابی طبقه کارگر و کسانی که به ضرورت اتحاد عمل در این مرحله از جنبش...

محدود کردن دمکراسی درون تشکیلاتی زیر لوای مقابله با «فراکسیونیسم» /مازیار رازی

تجربه تاریخی ظهور ضد انقلاب استالینیستی و مائوئیستی نشاندهند: حذف، اتهام زنی، ارعابِ و نهایتا اعدام و به قتل رساندن مخالفان سیاسی، خود زیر لوای مقابله با «فراکسیونیسم» بوده است. زیرا این گرایشات ضد...

پیوستگی تاریخی گرایش‌های انحرافی در طول تاریخ مبارزات کارگری/مازیار رازی

مقدمه امروزه در پی اغتشاشات تئوریک ایجاد‌شده در چپ که با پدیده منشورنویسی ایجاد شده، برای کارگران سئوالاتی نیز پیش آمده است. سئوالاتی مانند این‌که: چرا این انشقاقات رخ میدهد؟ مگر ما همه کارگر...

آیا ایران هرگز می تواند سوئد شود؟ / مازیار رازی

اعتصاب معدنچیان سوئدی دسامبر ۱۹۶۹ متن پیاده شده پاسخ مازیار رازی در کلاب هاوس هیئت تحریریه گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران تا کنون، چه در کلاب هاووس و چه دیگر نشریات...