دسته: آنارکو سندیکالیسم

0

درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و تحریفات آنار شیست ها

بخشی از بحث های مازیار رازی با آنارشیست ها در اتاق پالتاک (۱۳۹۰) در مورد درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در مورد بحث رفقای آنارشیست- چه آن هایی که اعلام می کنند آنارشیست هستند،...

مارکسیسم و آنارشیسم

کارگر میلیتانت شماره ۷۷ انقلاب، خواهان ساخت جنبشی است که بتواند نظام موجود را سرنگون و جامعه ای مبتنی بر برابری و آزادی خلق کند. اما ما مارکسیست هستیم، نه آنارشیست. در این نوشته...

0

ریشه های نظریه ی لغو کار مزدی

مقدمه مازیار رازی مدتی است که شعار «لغو کار مزدی» در سرلوحه تبلیغات بخشی از فعالان جنبش کارگری ایران قرار گرفته است. مدافعان این نظریه بدون ذکر سابقه و تاریخچه تشکیلاتی، شعار و ساختار تشکیلاتی...

0

چرا ” سر معمار ” حق تقدم می خواهد؟

نقد یداله خسروشاهی مازیار رازی [button size=”large” align=”center” link=”http://militaant.com/wp-content/uploads/2012/11/sar-memar-maziar-razi.pdf” linkTarget=”_blank” bgColor=”686868″ hoverBgColor=”757575″] نمایش ” چرا سر معمار حق تقدم می خواهد ” اثر ” مازیار رازی “[/button]

0

سندیکالیسم یا رادیکالیسم کارگری؟

[button size=”large” align=”center” link=”http://militaant.com/wp-content/uploads/2012/11/syndicalism.pdf” linkTarget=”_blank” bgColor=”686868″ hoverBgColor=”757575″]نمایش ” سندیکالیسم یا رادیکالیسم کارگری ” اثر ” مازیار رازی “[/button]

0

مناظره دو کارگر

[button size=”large” align=”center” link=”http://militaant.com/wp-content/uploads/2012/11/monazereh.pdf” linkTarget=”_blank” bgColor=”686868″ hoverBgColor=”757575″]نمایش ” مناظره دو کارگر ” اثر ” مازیار رازی “[/button]

0

تشکل کارگری علیه سرمایه داری از چه نوعی؟

نقد محسن حکیمی مازیار رازی [button size=”large” align=”center” link=”http://militaant.com/wp-content/uploads/2012/11/naghd-mohsen-hakimi.pdf” linkTarget=”_blank” bgColor=”686868″ hoverBgColor=”757575″]” نقد محسن حکیمی ” اثر ” مازیار رازی “[/button]