دسته: آنارکو سندیکالیسم

۰

درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و تحریفات آنار شیست ها

Print Friendly, PDF & Email

بخشی از بحث های مازیار رازی با آنارشیست ها در اتاق پالتاک (۱۳۹۰) در مورد درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در مورد بحث رفقای آنارشیست- چه آن هایی که اعلام می کنند آنارشیست هستند،...

۰

ریشه های نظریه ی لغو کار مزدی

Print Friendly, PDF & Email

مقدمه مازیار رازی مدتی است که شعار «لغو کار مزدی» در سرلوحه تبلیغات بخشی از فعالان جنبش کارگری ایران قرار گرفته است. مدافعان این نظریه بدون ذکر سابقه و تاریخچه تشکیلاتی، شعار و ساختار تشکیلاتی...