دسته: اتحاد مارکسیست ها

شعار«مقابله با فراکسیونیسم» ابزاری برای خاموش‌کردن صدای مخالف در تداوم میراث استالینیسم / مازیار رازی

مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz مقدمه و ویرایش : رضا اکبری مقدمه پس‌از سپری‌شدن ۴۵ سال، که می‌توان آن‌را بی‌اغراق دوران بی‌عملی جنبش چپِ روشنفکری ایران خطاب کرد، اخیرا عده‌ای از «منفردین»، در گرماگرم بازار منشور...

حذف گرایی، اتهام زنی و فحاشی را خاتمه دهید! پیش بسوی اتحاد عمل تمامی نیروهای چپ و کمونیست!

گرایش مارکسیست انقلابی همواره خواهان اتحاد عمل با نیروهای چپ صرفنظر از اختلافات سیاسی بوده است. زیرا این امر را ضروری و لازم برای حل بحران چپ و همگرایی مارکسیست های انقلابی برای تدارک...

به مناسبت صد و ششمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه/ مازیار رازی

مفاله زیر مصاحبه با رفیق مازیار رازی توسط سایت گزارشگران که به مناسبت ۱۰۰ سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، در نوامبر ۲۰۱۷، انجام گرفت. به مناسبت ۱۰۶ سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ آنرا باز انتشار...

سالی که نکوست از بهارش پیداست! قطع سخنرانی کوتاه مازیار رازی در اولین جلسه «بلوک سوسیالیستی»

سالی که نکوست از بهارش پیداست قطع سخنرانی کوتاه مازیار رازی در اولین جلسهٔ «بلوک سوسیالیستی» شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳) توضیح: پس از معرفی موضوع بحث توسط مدافعان بلوک سوسیالیستی (بهروز...

بسوی همگرایی سوسیالیست های انقلابی / مازیار رازی

«توده ها آمادۀ انقلابات سوسیالیستی هستند، اما سوسیالیستهای انقلابی در بحران به سر می برند و قادر به دخالتگری و رهبری توده های به اهدافشان، یعنی برکناری بنیادین دولت های سرمایه داری و استقرار...

نکاتی در مورد مفهوم «اتحاد» / مازیار رازی

نکاتی در مورد مفهوم «اتحاد» * از منظر مارکسیست های انقلابی دو نوع اتحاد همواره وجود دارد: اول، اتحاد استراتژیک. دوم، اتحاد (یا اتحادهای) تاکتیکی. ۱-اتحاد استراتژیک مارکسیست های انقلابی تنها در درون حزب...

فراخوان به اتحاد عمل مدافعان تدارک انقلاب کارگری (خط سوّم)

رفقا و هم‌رزمان مبارز تظاهرات، مبارزات و اعتصاب‌های چند ماه اخير شامل تجارب، درس‌های و دستاوردهای متعددی بودند. رادیکالیسم ا ین خیزش و فراگیری آن در میان توده‌های زنان، جوانان، اقليت‌های ملی و کارگران...

در دفاع از کارگران پیشتاز به سوی تشکیل خط سوّم /مازیار رازی

فقدان احزاب نیرومند سیاسی و سازمانده موجب شده تا با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز خروش مردم تحت ستم ایران علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، همچنان انقلاب، از نبود رهبری و عدم...

چرا باید مارکسیست بود؟ سخنی با جوانان /مازیار رازی

اعتراضات خیابانی میلیونی جوانان معترض به سیاست های قرون وسطی رژیم جمهوری اسلامی، و در محور آن نقش پر اهمیت زنان آزادیخواه علیه حجاب اجباری، از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز ادامه...

اهداف و تجارب تاریخی اتحاد عمل ها در جنبش کارگری /مازیار رازی

متن کامل (پی دی اف) هدف از اتحاد عمل‌ها چیست؟ هدف اصلی از طرح اتحاد عمل‌ها با سایر گرایش‌های اپوزیسیون (چپ و میانه) از وضعیت عینی جامعه ناشی می‌شود. از یک‌سو، ما شاهد صدها...