دسته: زنان

اول ماه مه ۱۴۰۲: بسوی تدارک انقلاب سوسیالیستی/ مازیار رازی

اول ماه مه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲: گام بعدی چیست؟ خطاب به کارگران پیشتاز سوسیالیست ! در آستانهٔ اول ماه مه ۱۴۰۲ و در حاشیه اعتراضات خیابانی زنان و جوانان غیور ایران در ماههای پیش،...

نشریه ستیز در چنبره رفرمیسم و سانتریسم

نشریه ستیز در چنبره رفرمیسم و سانتریسم ‌نشریه ستیز از ابتدای انتشار اعلام کرده است که به همت جمعی از کارگران منتشر می‌شود و وظیفه‌اش تحلیل و بررسی مبارزات کارگری و مواضع جریانات چپ...

در دفاع از کارگران پیشتاز به سوی تشکیل خط سوّم /مازیار رازی

فقدان احزاب نیرومند سیاسی و سازمانده موجب شده تا با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز خروش مردم تحت ستم ایران علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، همچنان انقلاب، از نبود رهبری و عدم...

افغانستان: سال نو مبارزه ادامه دارد!

سال نو را، به سال سازماندهی نیروهای مترقی و انقلابی در برابر رژیم جنایتکار طالبانی مبدل کنیم! سال نو خورشیدی ۱۴۰۲ در حالی فرا می‌رسد که همچنان افغانستان در ژرفنای ستمگاه طالبانی به‌سر می‌برد....

انقلاب و خونریزی / مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه کارگر سوسیالیست: آیا سرنگونی رژیم همراه است با قتل عام و خونریزی است؟ مازیار رازی: اصلاح طلبان رژیم، سال هاست که برای حفظ وضع موجود و مشخّصاً علیه تفکر سرنگونی...

برای مبارزه در جهت رفع ستم از زنان و خشونت علیه زنان به‌پا خیزیم!

ما امسال در شرایطی به آستانه روز هشتم مارس قدم می‌نهیم که زنان ایران با مبارزات دلیرانه و پی‌گیرانه خود ورق دیگری به مبارزات جهانی زنان افزوده‌اند. امروز زنان ایران از مطالبات دادخواهانه زنان...

زن-زندگی-رهایی حکومت شورایی

در آستانه ی ۸ مارس روز جهانی مبارزه زنان علیه ستم جنسیتی قرار داریم، مبارزه ای که بخشی جدا ناپذیرازمبارزه ی تاریخی طبقاتی، طبقه ی کارگراست. زنان درایران و جهان در حالی به استقبال...

مبارزه زنان افغانستان ادامه دارد

با تعلیق‌درآوردن حق تحصیل زنان، رژیم جنایتکار امارت اسلامی یکبار دیگر ثابت کرد، که یگانه عاقبت ناگزیرشان، درهم‌شکسته‌شدن بی‌رحمانه‌شان توسط انقلاب توده‌های کارگر و زحمتکش می‌تواند باشد، انقلابی که زنان ستمدیده‌ی زحمتکش بی‌شک پرچم‌دار...

ضرورت تشکیل ستاد رهبری انقلاب / مازیار رازی

 مقدمه این روزها که از سوی جریانهای اپوزوسیون، از راست گرفته تا میانه و چپ، عموما صحبت از انقلاب و چگونگی پیش برد آن میکنند، بحثهای زیادی در مورد این موضوع مهم مطرح...

وظیفه جوانان سوسیالیست اکنون چه؟ / مازیار رازی

امروزه در میان روشنفکران سوسیالیست دو دسته عموما ظاهر می شوند: دسته اول، جوانان سوسیالیستی هستند که ممکن است از آگاهی و دانش خوبی برخوردار باشند اما همواره از منظر و دیدگاه اراده گرایانه،...