دسته: بحران امپریالیسم

0

جولیان آسانژ را «دمکراسی» نظام سرمایه داری دارد از بین می برد! / مازیار رازی

جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، روز ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ در آخرین مرحله از تلاش برای جلوگیری از استرداد خود از بریتانیا به آمریکا در برابر دادگاه عالی در لندن که شعب آن به...

ضرورت شناخت امپریالیسم برای عبور از سرمایه داری ناقص الخلقه ایران/ مازیار رازی

 مقدمه امروزه در بین اپوزوسیون ایران اغتشاشات نظری زیادی در مورد امپریالیسم وجود دارد. برای مثال، اینطور فرض میشود که این به نفع مردم خواهد بود اگر دولت اسرائیل به ایران حمله کرده...

ظهور و افول خاندان پهلوی در ایران و نقش روحانیت / مازیار رازی

ریشه های عینی ظهور رضا خان این دوران مصادف است با کشف گسترده و استخراج صنعتی نفت در کرانه‌های ایرانی خلیج‌فارس، همچنین دورانی که این طلای سیاه ارزش ویژه خود را در جریان جنگ...

ریشه های بحران اقتصادی و فروپاشی «نظام شاهنشاهی»

دولت «مدرن» سرمایه داری و نقش روحانیت این دولت دست ساخت امپریالیسم * از همان ابتدا برپایه سرکوب بنا گذاشته شد، ونقش آن برپایی ایرانی متحد، یا بهتر است بگوئیم، برقراری یک وحدت ملی...

احتضار سرمايه داری جهانی: مروری به نظریه لنین/ مازیار رازی

شیوع ویروس کرونا تاثیرات مخربِ عمیق وفراوانی بر اقتصاد جهان سرمایه داری گذاشته است. چنانچه نظام امپریالیستی در دوران پیشا کرونا دچار بحران عمیق اقتصادی نمی بود، و اگر با پیش‌بینی خطر و برنامه...

با سازماندهی تشکیلاتی به مقابله با جبر سازمان یافته سرمایه داری برویم!

سرمایه داری در هنگام بروز بحران و در خطر افتادن کل نظام در همه جوامع یکسان عمل می کند. دقایقی پیش دونالت ترامپ در خطابیه ای عمومی از کاخ سفید مردم آمریکا را مشتی...

اجازه ندهیم سرمایه داری نفس بکشد!

امپریالیسم آمریکا آیینه‌ی تمام‌قد دموکراسی بورژوایی، باری دیگر شاهد اعتراض توده‌های گسترده است. شورش‌هایی که نخست در اعتراض به قتل مرد سیاه پوستی به نام جرج فلويد به دست مأموران پلیس شکل گرفت، حال...

تاریخ تکرار می شود و هر بار به صورت تراژدی: بریتانیای پسا ترزا می کجا خواهد ایستاد؟

کارل مارکس درجلد دوم سه گانه تاریخی نبرد طبقاتی درفرانسه، یعنی هجدهم برومر می نویسد:”هگل درجایی می‌گوید که تمام وقایع بزرگ وشخصیت های تاریخی دوبارظاهر می شوند. او فراموش می‌کند که اضافه کند باراول...

بحران سرمایه داری جهانی و مواضع مارکسیست های انقلابی / مازیار رازی

بحران سرمایه داری جهانی و مواضع مارکسیست های انقلابی نامه سرگشاده به جرمی کوربین در مورد رژیم ایران با ما در تلگرام تماس بگیرید https://t.me/Marxist_Enghelabi