دسته: سوسیالیزم

به سوی سوسیالیسم: اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی ایران / مازیار رازی

تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم «به قول فردریک انگلس جامعه بورژوایی در مقابل یک انتخاب قرار گرفته است: تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم». رزا لوکزامبورگ، بحران سوسیال دمکراسی آلمان ۱۹۱۵...

بحران سرمایه داری: جنگ یا انقلاب؟ / مازیار رازی

لزوم همگرایی برای ساختن حزب پیشتاز کارگری پیشگفتار ویراستار حرص و ولع سیری ناپذیر سرمایه داری در کسب سود و انباشت سرمایه، منجر به چپاول منابع طبیعی بسیاری کشورها می شود. نابودی جنگل ها...

تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم؟/مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه با مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz جوان سوسیالیست: تهاجم ارتش اسرائیل را دنبال می کنیم. خشم، انده و غم ما را گرفته است. سوال اینست که این جهان سرمایه داری ما را...

به مناسبت صد و ششمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه/ مازیار رازی

مفاله زیر مصاحبه با رفیق مازیار رازی توسط سایت گزارشگران که به مناسبت ۱۰۰ سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، در نوامبر ۲۰۱۷، انجام گرفت. به مناسبت ۱۰۶ سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ آنرا باز انتشار...

در صورت حملۀ نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران موضع ما چه باید باشد؟ نقدی به سازمان های بین المللی تروتسکیستی

اصل و منشأ موضع ما موضع گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، به تجربۀ سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ بازمی گردد. در این سال ها تلاش ما بر آن بود تا با پدیدۀ ضدانقلاب اسلامی...

محدود کردن دمکراسی درون تشکیلاتی زیر لوای مقابله با «فراکسیونیسم» /مازیار رازی

تجربه تاریخی ظهور ضد انقلاب استالینیستی و مائوئیستی نشاندهند: حذف، اتهام زنی، ارعابِ و نهایتا اعدام و به قتل رساندن مخالفان سیاسی، خود زیر لوای مقابله با «فراکسیونیسم» بوده است. زیرا این گرایشات ضد...

آیا ایران هرگز می تواند سوئد شود؟ / مازیار رازی

اعتصاب معدنچیان سوئدی دسامبر ۱۹۶۹ متن پیاده شده پاسخ مازیار رازی در کلاب هاوس هیئت تحریریه گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران تا کنون، چه در کلاب هاووس و چه دیگر نشریات...

در بارهٔ «ستاد رهبری» تدارک انقلاب کارگری- دیدگاه مارکس و لنین در مورد حزب / مازیار رازی

مقدمه: وقایع چند ماه اخیر بار دیگر به وضوح نشان داد که بدون ستاد رهبری، وسیعترین اعتراضات خیابانی زنان و جوانان دلیر ایران در شهرهای مختلف، و اعتصابات کارگری کارگران شریف ایران، قیام های...

دمکراسی آنها و دمکراسی ما/ مازیار رازی

در بارهٔ مفهوم دمکراسی سوسیالیستی پرسش و پاسخ با مازیار رازی متن کامل پی دی اف پرسش: آیا به دمکراسی اعتقاد دارید؟ مازیار رازی: البته من به دمکراسی اعتقاد دارم. به اعتقاد من دمکراسی، یعنی...