دسته: سوسیالیزم

دولت، انقلاب و حزب / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

دولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟ بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول، اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند، چگونه...

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

دمکراسی به مثابه یک اصل مارکسیستی  حقق ملل در تعیین سرنوشت خویش یک حق دمکراتیک است؛ مانند حق بیان، مطبوعات، تجمع، تشکیلات، سقط جنین و غیره. متمایزکردن «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» با...

کنترل کارگری به مثابه پیش زمینه قدرت شورایی / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

متن کامل پی دی اف در دورۀ آتی مبارزات طبقاتی، با تغییر تناسب قوا به نفع کارگران، ما شاهد اشغال کارخانه ها و اعمال کنترل کارگری از سوی کارگران خواهیم بود. از این رو...

در بارهٔ  تحقق کنترل کارگری در تولید و توزیع / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

«کارگر با دست خودش و رنج خودش ثروت تولید می کند و می تواند توزیع ثروت در دست کارگر باشد!» سخنرانی ابراهیم عباسی منجزی نماینده کارگری (دقیقه ۴:۱۴) https://t.me/MarxistEnghelabi/5935 یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ‍ ۱۴۰۱...

در دفاع از مارکسیسم! در نقد رادیکالیسم خرده بورژوایی / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

پی دی اف منتخب مقالاتی در نقد نظریات حزب کمونیست کارگری مقدمه ویراستار جزوه پیش‌رو، حاصل گردآوری هفت مقاله نوشته رفیق مازیار رازی، سخنگوی گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران در طول سال‌های اخیر است. نکته‌ای...

دمکراسی ما و دمکراسی آنها/ مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

در بارهٔ مفهوم دمکراسی سوسیالیستی پرسش و پاسخ با مازیار رازی متن کامل پی دی اف پرسش: آیا به دمکراسی اعتقاد دارید؟ مازیار رازی: البته من به دمکراسی اعتقاد دارم. به اعتقاد من دمکراسی، یعنی...

از درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بیاموزیم / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ درس آموزی های فراوانی برای جنبش کارگری ـ کمونیستی به همراه داشت که فراگیری از آنان اهمیت والایی دارد. ما به این دستاورد ها نه از جنبه تاریخ نگاری و یا...

سوسیالیسم و انقلاب: پرسش و پاسخ در کلاب هاوس/ مازیار رازی (تصویری)

Print Friendly, PDF & Email

ساختن سوسیالیسم یا انقلاب سوسیالیستی؟ مازیار رازی *************************** مقابله با سرمایه داری باید ادامه یابد! / مازیار رازی *************************** انگیزه های سرمایه داری و سوسیالیسم چیستند؟ / مازیار رازی *************************** چرا در اروپا انقلاب...

پیش گفتار مازیار رازی به «نقد برنامه گوتا» کارل مارکس +ترجمه نقد برنامه گوتا

Print Friendly, PDF & Email

PDF پیش گفتار مازیار رازی به «نقد برنامه گوتا» برای درک مفهوم سوسیالیسم و کمونیسم هیچ کتابی پر اهمیت تر از «نقد برنامه گوتا» نیست. از دیدگاه مارکس، هیچگاه تفاوت کیفی میان دو مقوله...

اعتصابات کارگری و آگاهی سوسیالیستی / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

به مناسبت اعتصابات سراسری کارگران ایران شکل گیری آگاهی سوسیالیستی در درون جنبش کارگری و به خصوص کارگران پیشتاز با مورد سئوال قرار دادن مسئله دولت آغاز می شود.  آنان با طرح مطالباتی مانند...