دسته: نقد سیاسی

درباب مبارزات مسلحانه و ضرورت آن در قدرت گیری پرولتاریا

Print Friendly, PDF & Email

سیاست عرصه تضاد نیروها و منافع مختلف طبقاتی است، این خصوصیت تاثیرات متعددی بر مبارزات طبقه کارگر و تئوری های مختلف سیاسی داشته است تا جایی که روشهای مبارزاتی متعددی را بوجود آورده است....

دربارهٔ حل اختلافات تشکیلاتی به روش مارکسیستی! / علیرضا بیانی

Print Friendly, PDF & Email

مقدمه مقاله حاضر به بهانه بحران به اوج رسیده حزب کمونیست ایران و کومله نگاشته شده و در نوشتن آن تلاش بر این بوده است که چگونگی شکل‌گیری اختلاف و مراحل تکامل آن و...

ردپای حزب چپ میانه در اطراف دانشگاه! (۲)

Print Friendly, PDF & Email

ردپای حزب چپ میانه در اطراف دانشگاه!  (بخش دوم) نقدی به اظهارات حمید تقوایی در واکنش به اعتراضات دانشجویان رادیکال  بخش اول PDF ماهیت حکومت حاکم در ایران حمید تقوایی در ادامه حمله خود...

ردپای حزب چپ میانه در اطراف دانشگاه! (۱)

Print Friendly, PDF & Email

ردپای حزب چپ میانه در اطراف دانشگاه! – (بخش اول)  نقدی به اظهارات حمید تقوایی در واکنش به اعتراضات دانشجویان رادیکال علی‌رضا بیانی [email protected] PDF مقدمه مراسم ۱۶ آذر ۱۳۹۸ در دانشگاه یک نقطه...

برخی از تناقضات «چپ» که در اعتراضات جاری از آنها رونمایی شد!

Print Friendly, PDF & Email

مقدمه: اعتراضات مردمی که هم‌چنان در سطحی از شهرها جاری است نه انقلاب و نه اعتلای انقلابی، و البته نه یک تظاهرات معمول کوچک نیست اما در همین حد موجود می‌تواند سنگ‌محک مهم برخی...

در حاشیه حرکات تخریب گرایانه استالینیست ها علیه گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

Print Friendly, PDF & Email

در مذمت یک شور دیرین عنصر نقد و علی الخصوص نقد رادیکال و علمی همواره عاملی است که افشاگر تضاد های درونی و عریان کردن کژ راه ها و  انحطاط هایی است که هر...

مبارزه مسلحانه: جنگ توده ای یا جنگ تن به تن چریکی

Print Friendly, PDF & Email

مبارزه مسلحانه یکی از مسائل قابل توجه و ضروری در براندازی نظام استبدادی و طبقه حاکم بوده و هست و تنها اختصاص به مارکسیست ها ندارد اما نیروهای چپ همواره توجه بیشتری به این...

بررسی احزاب و جریانات چپ در ایران- بخش دوم

Print Friendly, PDF & Email

پی دی اف امادر قسمتی که مربوط به استراتژی انقلاب دموکراتیک می‌شود،به علت اینکه انقلاب را دو مرحله می بیند، از تمام تشکلات کارگری و اعتصابات به عنوان ابزاری برای استقرار بورژوازی ملی حمایت...

در باب اهمیت سندیکا و درک کمونیسم کارگری منصور حکمت

Print Friendly, PDF & Email

مقاله زیر توسط رفیق آزمان کوشا ارسال گشته که در بخش «بحث آزاد» سایت انتشار می یابد. میلیتانت **************************** هدف من از طرح این مسئله بررسی درک های به غایت غلط کمونیسم کارگری حکمت...