دسته: نقد سیاسی

رفرمیست چپ: «نوآوران» کهنه پوش / مازیار رازی

«دوران ارتجاعی، مانند دوران فعلی، نه تنها طبقه ی کارگر و پیشروی آن را تجزیه و تضعیف می کند، بلکه سطح کلی ایدئولوژیک جنبش را نیز تنزل داده، طرز تفکر سیاسی را به مراحلی...

هدف از انتشارنشریه کارگری چیست؟ / مازیار رازی

ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین هدف انتشار نشریه کارگری امر سازماندهی طبقه کارگر است و نمی‌توان این دو را از یک‌دیگر جدا ساخت؛ در غیر این صورت این نشریه مبدل به نشریه‌ای روشنفکرانه شده که در...

درباب مبارزات مسلحانه و ضرورت آن در قدرت گیری پرولتاریا

سیاست عرصه تضاد نیروها و منافع مختلف طبقاتی است، این خصوصیت تاثیرات متعددی بر مبارزات طبقه کارگر و تئوری های مختلف سیاسی داشته است تا جایی که روشهای مبارزاتی متعددی را بوجود آورده است....

دربارهٔ حل اختلافات تشکیلاتی به روش مارکسیستی! / علیرضا بیانی

مقدمه مقاله حاضر به بهانه بحران به اوج رسیده حزب کمونیست ایران و کومله نگاشته شده و در نوشتن آن تلاش بر این بوده است که چگونگی شکل‌گیری اختلاف و مراحل تکامل آن و...

ردپای حزب چپ میانه در اطراف دانشگاه! (۲)

ردپای حزب چپ میانه در اطراف دانشگاه!  (بخش دوم) نقدی به اظهارات حمید تقوایی در واکنش به اعتراضات دانشجویان رادیکال  بخش اول PDF ماهیت حکومت حاکم در ایران حمید تقوایی در ادامه حمله خود...

ردپای حزب چپ میانه در اطراف دانشگاه! (۱)

ردپای حزب چپ میانه در اطراف دانشگاه! – (بخش اول)  نقدی به اظهارات حمید تقوایی در واکنش به اعتراضات دانشجویان رادیکال علی‌رضا بیانی [email protected] PDF مقدمه مراسم ۱۶ آذر ۱۳۹۸ در دانشگاه یک نقطه...

برخی از تناقضات «چپ» که در اعتراضات جاری از آنها رونمایی شد!

مقدمه: اعتراضات مردمی که هم‌چنان در سطحی از شهرها جاری است نه انقلاب و نه اعتلای انقلابی، و البته نه یک تظاهرات معمول کوچک نیست اما در همین حد موجود می‌تواند سنگ‌محک مهم برخی...

در حاشیه حرکات تخریب گرایانه استالینیست ها علیه گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

در مذمت یک شور دیرین عنصر نقد و علی الخصوص نقد رادیکال و علمی همواره عاملی است که افشاگر تضاد های درونی و عریان کردن کژ راه ها و  انحطاط هایی است که هر...

مبارزه مسلحانه: جنگ توده ای یا جنگ تن به تن چریکی

مبارزه مسلحانه یکی از مسائل قابل توجه و ضروری در براندازی نظام استبدادی و طبقه حاکم بوده و هست و تنها اختصاص به مارکسیست ها ندارد اما نیروهای چپ همواره توجه بیشتری به این...

بررسی احزاب و جریانات چپ در ایران- بخش دوم

پی دی اف امادر قسمتی که مربوط به استراتژی انقلاب دموکراتیک می‌شود،به علت اینکه انقلاب را دو مرحله می بیند، از تمام تشکلات کارگری و اعتصابات به عنوان ابزاری برای استقرار بورژوازی ملی حمایت...