دسته: ملیت ها

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

دمکراسی به مثابه یک اصل مارکسیستی  حقق ملل در تعیین سرنوشت خویش یک حق دمکراتیک است؛ مانند حق بیان، مطبوعات، تجمع، تشکیلات، سقط جنین و غیره. متمایزکردن «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» با...

مسئله ملی، لنین، رزالوکزامبورگ، کنگره ۱۹۰۳ بلشویکها، مسئله ملی در حال حاضر

Print Friendly, PDF & Email

مارکسیست‌ها  مخالف دولت ملی هستند و برای دنیایی بدون مرز مبارزه می کنند. اما در عین حال مبارزه برعلیه ستم ملی دارای پتانسیل انقلابی است. بنابر این موضع مارکسیست‌ها در مورد مسئله ملی چیست؟...

پیوند اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری برقرار باید گردد!

Print Friendly, PDF & Email

پیوند اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری برقرار باید گردد! گرایش مارکسیست های انقلابی ایران militaant.com شش روز است که خشم و عصیان مردم به جان آمده خوزستان که سال ها تبعیض نژادی و...

تاریخچه مختصری از رویدادهای کردستان (۲)

Print Friendly, PDF & Email

ادامه از بخش ۱ تاریخچه مختصر پیدایش کومله و حزب کمونیست ایران کومله در ابتدا توسط  چند روشنفکر کرد که عمدتا از پیشینه ای روستایی برخوردار بودند بنیان گذاری  شد. عبدالله مهتدی فرزند یکی...

تاریخچه مختصری از رویدادهای کردستان (۱)

Print Friendly, PDF & Email

در حاشیه بحران حزب کمونیست ایران (کومه له) کردستان از دیرباز تاکنون، به علت موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک مهم و تفاوت های زبانی، فرهنگی وآداب و رسوم و مذهب، همچون دیوارحائلی میان حکمرانان...

مبارزه برای کسب حقوق ملت کُرد از مبارزه با امپریالیزم جدا نیست! / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

چپ گرایان کُرد باید توجه کنند که  ساختار اقتصادی سرمایه داری، و تمام ابزار تولیدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ایران و منطقه؛ بر اساس نیاز امپریالیزم و توسط آن ساخته شده است. واضح است که...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۶/ مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

Print Friendly, PDF & Email

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۶ بخش دوم پیدایش سرمایه داری ایران ادامه  از قسمت ۵ یکی ازوظایف اصلی این دولت دست ساخت جدید بورژوایی غلبه بروضعیت ملوک الطوایفی موجود و کنترل مرزها...

تعرض دولت شوونیستی ترکیه به مناطق کُرد نشین سوریه محکوم است!

Print Friendly, PDF & Email

دولت شوونیست ترکیه در اقدامی متجاوزانه، چهار روز پیش در نهم اکتبر ۲۰۱۹، حمله‌ای دیگر به مناطق کُردنشین سوریه را تدارک دید. هنوز زخم تازیانه تجاوز شوونیسم ترکی بر عفرین التیام نیافته است که...

شوونیسم مرده و سوسیالیسم زنده است! / لنین

Print Friendly, PDF & Email

انترناسیونال را چگونه می توان بازساخت؟ مقدمه مترجم: جنگ یا حتی به گوش رسیدن صدای پای وضعیت جنگی همان لحظه ای است که می توان تشکل های کمونیستی را باز شناخت.با اعلام موضع صریح...