نویسنده: میلیتانت

مبارزات دلیرانه مردم ایران وارد دهمین روز خود شد!

اینک ده روز است که مردم ایران قهرمانانه به خیابان‌ها ریخته‌اند و آتشی که جرقه آن با مرگ مهسا زنده شد روز‌به‌روز شدت و حدت بیش‌تری می‌گیرد و می‌رود تا دودمان جمهوری اسلامی را...

در مورد شکل یابی تشکیلات مخفی / پرسش و پاسخ یک جوان با مازیار رازی

رفیق مازیاز رازی یکی از مسائلی که امروز بسیار حائز اهمیت است مساله حزب پیشتاز انقلابی است که شما مقالاتی در این رابطه نوشته اید و یکی از سوالاتی که در این رابطه مطرح...

دعوت به اعتصاب عمومی! / هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان (لوله سازی)

اطلاعیه رسیده از ایران اعلام موجودیت و حمایت از اعتصابات در کنار مردم ایران امشب نسبت به شب‌های گذشته اعتراضات انقلابی مردم علیه حکومت وارد فاز تازه‌ای شده‌. علی رغم سرکوب و مقابله گسترده...

چگونگی سرنگونی رژیم و نقش رهبری / مازیار رازی

با گسترش و تداوم تظاهرات خیابانی در واکنش به قتل مهسا (ژینا) امینی، موضوع سرنگونی رژیم توسط بخش های مختلف اپوزیسیون راست، میانه طرح و تبلیغ شده است. طیف راست (بخشی از اصلاح طلبان...

در حاشیه اعتراضات گسترده خیابانی در واکنش به قتل رسیدن ژینا (مهسا) امینی: سخنی با کارگران پیشتاز /مازیار رازی

سخنی با کارگران پیشتاز کارگران شریف و غیور ایران ما امروز وارد مرحلۀ نوینی از حرکت های توده ای در تقابل با اجحافات و ارعاب های دولت سرمایه داری عمدتا علیه زنان ایران شده...

میراث شاهرخ زمانی را زنده نگهداریم! / مازیار رازی

زنده یاد رفیق شاهرخ زمانی در شرایطی که در بند سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج پنجمین سال حبس بدون مرخصی خود را سپری می‌کرد، در روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان توسط مزدوران رژیم به...

سخنی با کارگران پیشتاز: در مورد مطالبات کارگری / مازیار رازی

در وضعیت کنونی، طرح مطالبات کارگری برای دورۀ آتی جنبش کارگری از دو زاویه حائز اهمیت است. نخست؛ بررسی مطالبات کارگری از زاویه تحولات سیاسی بین المللی، و برقراری احتمالی برجام، حائز اهمیت است. تغییراتی...

در مورد سازماندهی و تدارک انقلاب کارگری / مازیار رازی

پرسش و پاسخ یک کارگر پیشتاز با مازیار رازی  کارگر پیشتاز: تمام سازمان های سیاسی چپ گرا از انقلاب سخن می گویند. اما در مورد سازماندهی گام به گام آن صحبت روشنی نمی شود،...

دست های رژیم از کارگران کوتاه! زنده باد حاکمیت کارگری!

بنا به گزارشات رسیده از یکی از هسته‌های کارگری خوزستان کارخانه لوله‌سازی این استان، «کارخانه‌ای که نقش بی‌بدیلی در ایجاد اشتغال و زنجیره معیشت مردم خوزستان داشت» در میان سکوت پرمعنای مسئولان دولتی تخریب...

درباب مبارزات مسلحانه و ضرورت آن در قدرت گیری پرولتاریا

سیاست عرصه تضاد نیروها و منافع مختلف طبقاتی است، این خصوصیت تاثیرات متعددی بر مبارزات طبقه کارگر و تئوری های مختلف سیاسی داشته است تا جایی که روشهای مبارزاتی متعددی را بوجود آورده است....