دسته: آنارشیست ها

استراتژی یا تاکیتک مبارزه مسلحانه / مازیار رازی

استراتژی یا تاکتیک مبارزه مسلحانه در حاشیه اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری و سرکوب های نیروهای نظامی رژیم با ما در تلگرام تماس بگیرید https://t.me/Marxist_Enghelabi مارکسیسم انقلابی و مبارزه مسلحانه ‌منتخب مقالات و مباحثات...

در مقابله با انحراف  فرقه گرایی در اپوزیسیون چپ/ مازیار رازی

نگاهی به چهرۀ  «فرقه گرایان» در اپوزیسیون چپ (پی دی اف) توضیح: این مطلب در آبان ماه سال ۱۳۷۷ در دو بخش، یعنی نقد به مواضع فرصت طلبان و فرقه گرایان در اپوزیسیون چپ،  توسط رفیق...

0

درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و تحریفات آنار شیست ها

بخشی از بحث های مازیار رازی با آنارشیست ها در اتاق پالتاک (۱۳۹۰) در مورد درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در مورد بحث رفقای آنارشیست- چه آن هایی که اعلام می کنند آنارشیست هستند،...

چرا معنی اخص آنارشیزم گیج سری است؟

از میلیتانت شماره ۶۷ نگاهی به نقد موری بوکچین، آنارشیست آمریکایی بر جنبش های کارگری مارکسیستی ترجمه و با درآمد علی ثباتی- مقدمه: شاهدیم که روزانه در سطح جهان، شماری زیادی از افراد «سیاسی»...

0

مارکسیسم و دولت

آرمان پویان از میلیتانت شماره ۵۵ یک از موضوعات مهمی که اغلب در بحث با آنارشیست ها و البته فرصت طلب های جنبش مارکسیستی، ناگزیر مطرح می شود، مسألۀ دولت به طور اعم و...

0

آنارشیسم و تسخیر قدرت

سامان راد از میلیتانت شماره ۵۵ در طول سلسله بحث هایی که تاکنون میان «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» با برخی دوستان و رفقای آنارشیست با هدف روشن نمودن نقاط اشتراک و اختلاف در...

0

مارکسیسم در مقابل آنارشیسم

مترجم: سیروس پاشا از میلتانت شماره ۵۴ بسیاری از جوانان در طی جنبشی که با خواست عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان ایجاد شده است، جذب ایده های آنارشیستی می گردند- حتی اگر خودشان را...

0

خودسازماندهی آنارشیستی: اسطوره یا واقعیت؟

از میلیتانت شماره ۵۴ جریان ها و گرایش های آنارشیستی، همیشه پشت عبارت پرکاربرد “خودسازماندهی” پنهان می شوند. در واقع آن ها ادعا می کنند که نه رهبر و اتوریتۀ سازمانی دارند، و نه...

0

آنارشیسم و سوسیالیسم

و.ا. لنین از میلتانت شماره ۵۴ نگارش:1901 انتشار: این مطلب نخستین بار در سال 1936 در مجلۀ انقلاب پرولتری، شمارۀ 7 منتشر گردید. منبع: مجموعه آثار لنین، انتشارات Foreign languages، 1961، مسکو، جلد 5،...