دسته: آنارشیست ها

استراتژی یا تاکیتک مبارزه مسلحانه / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

استراتژی یا تاکتیک مبارزه مسلحانه در حاشیه اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری و سرکوب های نیروهای نظامی رژیم با ما در تلگرام تماس بگیرید https://t.me/Marxist_Enghelabi مارکسیسم انقلابی و مبارزه مسلحانه ‌منتخب مقالات و مباحثات...

در مقابله با انحراف  فرقه گرایی در اپوزیسیون چپ/ مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

نگاهی به چهرۀ  «فرقه گرایان» در اپوزیسیون چپ (پی دی اف) توضیح: این مطلب در آبان ماه سال ۱۳۷۷ در دو بخش، یعنی نقد به مواضع فرصت طلبان و فرقه گرایان در اپوزیسیون چپ،  توسط رفیق...

۰

درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و تحریفات آنار شیست ها

Print Friendly, PDF & Email

بخشی از بحث های مازیار رازی با آنارشیست ها در اتاق پالتاک (۱۳۹۰) در مورد درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در مورد بحث رفقای آنارشیست- چه آن هایی که اعلام می کنند آنارشیست هستند،...

چرا معنی اخص آنارشیزم گیج سری است؟

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۶۷ نگاهی به نقد موری بوکچین، آنارشیست آمریکایی بر جنبش های کارگری مارکسیستی ترجمه و با درآمد علی ثباتی- مقدمه: شاهدیم که روزانه در سطح جهان، شماری زیادی از افراد «سیاسی»...

۰

انگلس دربارۀ باکونین

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۵۹ مقدّمه: متن زیر بخشی از نامۀ انگلس به تئودور کونو*، مورخ ۲۴ ژانویۀ ۱۸۷۲، است؛ انگلس بخش نسبتاً زیادی از این نامه را به افشای توطئه های باکونین در درون...

۰

مارکسیسم و دولت

Print Friendly, PDF & Email

آرمان پویان از میلیتانت شماره ۵۵ یک از موضوعات مهمی که اغلب در بحث با آنارشیست ها و البته فرصت طلب های جنبش مارکسیستی، ناگزیر مطرح می شود، مسألۀ دولت به طور اعم و...

۰

آنارشیسم و تسخیر قدرت

Print Friendly, PDF & Email

سامان راد از میلیتانت شماره ۵۵ در طول سلسله بحث هایی که تاکنون میان «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» با برخی دوستان و رفقای آنارشیست با هدف روشن نمودن نقاط اشتراک و اختلاف در...

۰

مارکسیسم در مقابل آنارشیسم

Print Friendly, PDF & Email

مترجم: سیروس پاشا از میلتانت شماره ۵۴ بسیاری از جوانان در طی جنبشی که با خواست عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان ایجاد شده است، جذب ایده های آنارشیستی می گردند- حتی اگر خودشان را...

۰

خودسازماندهی آنارشیستی: اسطوره یا واقعیت؟

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۵۴ جریان ها و گرایش های آنارشیستی، همیشه پشت عبارت پرکاربرد “خودسازماندهی” پنهان می شوند. در واقع آن ها ادعا می کنند که نه رهبر و اتوریتۀ سازمانی دارند، و نه...

۰

آنارشیسم و سوسیالیسم

Print Friendly, PDF & Email

و.ا. لنین از میلتانت شماره ۵۴ نگارش:۱۹۰۱ انتشار: این مطلب نخستین بار در سال ۱۹۳۶ در مجلۀ انقلاب پرولتری، شمارۀ ۷ منتشر گردید. منبع: مجموعه آثار لنین، انتشارات Foreign languages، ۱۹۶۱، مسکو، جلد ۵،...