دسته: مائوئیست ها – سربداران

ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

Print Friendly, PDF & Email

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران https://www.clubhouse.com/@mazraz ۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر...

۰

در حاشیه انتخابات: حمایت مرتضی محیط از رفسنجانی و کارل مارکس

Print Friendly, PDF & Email

آقای مرتضی محیط در برنامه تلویزیونی خود ۲۵ مه ۲۰۱۳ برای توجیه حمایت خود از رفسنجانی و اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آتی، مخالفان اصلاح طلبان را «چپول» و «مرتجع» خوانده که گویا...

۰

تاریخچه اتحادیه کمونیستهای ایران

Print Friendly, PDF & Email

  تاریخ مختصری از اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران)* حزب کمونیست ایران: مارکسیست- لنینیست- مائوئیست این مقاله در اول مهرماه ۱۳۸۳ بطور اختصار در شماره ی یازدهم نشریه ی «چه باید کرد؟» ارگان «شورای انقلابی...