دسته: مائوئیست ها – سربداران

ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران https://www.clubhouse.com/@mazraz ۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر...

0

در حاشیه انتخابات: حمایت مرتضی محیط از رفسنجانی و کارل مارکس

آقای مرتضی محیط در برنامه تلویزیونی خود ۲۵ مه ۲۰۱۳ برای توجیه حمایت خود از رفسنجانی و اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آتی، مخالفان اصلاح طلبان را «چپول» و «مرتجع» خوانده که گویا...

0

تاریخچه اتحاديه کمونيستهای ايران

  تاريخ مختصری از اتحاديه کمونيستهای ايران (سربداران)* حزب کمونيست ايران: مارکسيست- لنينيست- مائوئيست این مقاله در اول مهرماه 1383 بطور اختصار در شماره ی یازدهم نشریه ی «چه باید کرد؟» ارگان «شورای انقلابی...