گرایش مارکسیست های انقلابی ایران پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی

در مورد شکل یابی تشکیلات مخفی / پرسش و پاسخ یک جوان با مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

رفیق مازیاز رازی یکی از مسائلی که امروز بسیار حائز اهمیت است مساله حزب پیشتاز انقلابی است که شما مقالاتی در این رابطه نوشته اید و یکی از سوالاتی که در این رابطه مطرح...

دعوت به اعتصاب عمومی! / هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان (لوله سازی)

Print Friendly, PDF & Email

اطلاعیه رسیده از ایران اعلام موجودیت و حمایت از اعتصابات در کنار مردم ایران امشب نسبت به شب‌های گذشته اعتراضات انقلابی مردم علیه حکومت وارد فاز تازه‌ای شده‌. علی رغم سرکوب و مقابله گسترده...

چگونگی سرنگونی رژیم و نقش رهبری / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

با گسترش و تداوم تظاهرات خیابانی در واکنش به قتل مهسا (ژینا) امینی، موضوع سرنگونی رژیم توسط بخش های مختلف اپوزیسیون راست، میانه طرح و تبلیغ شده است. طیف راست (بخشی از اصلاح طلبان...

در حاشیه اعتراضات گسترده خیابانی در واکنش به قتل رسیدن ژینا (مهسا) امینی: سخنی با کارگران پیشتاز /مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

سخنی با کارگران پیشتاز کارگران شریف و غیور ایران ما امروز وارد مرحلۀ نوینی از حرکت های توده ای در تقابل با اجحافات و ارعاب های دولت سرمایه داری عمدتا علیه زنان ایران شده...

میراث شاهرخ زمانی را زنده نگهداریم! / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

زنده یاد رفیق شاهرخ زمانی در شرایطی که در بند سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج پنجمین سال حبس بدون مرخصی خود را سپری می‌کرد، در روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان توسط مزدوران رژیم به...

سخنی با کارگران پیشتاز: در مورد مطالبات کارگری / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

در وضعیت کنونی، طرح مطالبات کارگری برای دورۀ آتی جنبش کارگری از دو زاویه حائز اهمیت است. نخست؛ بررسی مطالبات کارگری از زاویه تحولات سیاسی بین المللی، و برقراری احتمالی برجام، حائز اهمیت است. تغییراتی...

در مورد سازماندهی و تدارک انقلاب کارگری / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

پرسش و پاسخ یک کارگر پیشتاز با مازیار رازی  کارگر پیشتاز: تمام سازمان های سیاسی چپ گرا از انقلاب سخن می گویند. اما در مورد سازماندهی گام به گام آن صحبت روشنی نمی شود،...

دست های رژیم از کارگران کوتاه! زنده باد حاکمیت کارگری!

Print Friendly, PDF & Email

بنا به گزارشات رسیده از یکی از هسته‌های کارگری خوزستان کارخانه لوله‌سازی این استان، «کارخانه‌ای که نقش بی‌بدیلی در ایجاد اشتغال و زنجیره معیشت مردم خوزستان داشت» در میان سکوت پرمعنای مسئولان دولتی تخریب...

درباب مبارزات مسلحانه و ضرورت آن در قدرت گیری پرولتاریا

Print Friendly, PDF & Email

سیاست عرصه تضاد نیروها و منافع مختلف طبقاتی است، این خصوصیت تاثیرات متعددی بر مبارزات طبقه کارگر و تئوری های مختلف سیاسی داشته است تا جایی که روشهای مبارزاتی متعددی را بوجود آورده است....

سالگرد ترور لئون تروتسکی به دستور استالین

Print Friendly, PDF & Email

۸۲ سال سال پیش در روز ۲۱ اوت ۱۹۴۰، لئون تروتسکی، از رهبران انقلاب روسیه و بنیان گذار انترناسیونال چهارم، با ضربۀ تبر یخ شکن کارگزار استالین، رامون مرکادر، به قتل رسید. این حمله...