گرایش مارکسیست های انقلابی ایران پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی

فراخوان به اتحاد عمل مدافعان تدارک انقلاب کارگری (خط سوّم)

رفقا و هم‌رزمان مبارز تظاهرات، مبارزات و اعتصاب‌های چند ماه اخير شامل تجارب، درس‌های و دستاوردهای متعددی بودند. رادیکالیسم ا ین خیزش و فراگیری آن در میان توده‌های زنان، جوانان، اقليت‌های ملی و کارگران...

در دفاع از کارگران پیشتاز به سوی تشکیل خط سوّم /مازیار رازی

فقدان احزاب نیرومند سیاسی و سازمانده موجب شده تا با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز خروش مردم تحت ستم ایران علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، همچنان انقلاب، از نبود رهبری و عدم...

افغانستان: سال نو مبارزه ادامه دارد!

سال نو را، به سال سازماندهی نیروهای مترقی و انقلابی در برابر رژیم جنایتکار طالبانی مبدل کنیم! سال نو خورشیدی ۱۴۰۲ در حالی فرا می‌رسد که همچنان افغانستان در ژرفنای ستمگاه طالبانی به‌سر می‌برد....

دفاع از دمکراسی مارکسیستی: در رد خزعبلات سوسیال دمکراسی/ مازیار رازی

همواره و در تمامی اعصار تاریخی جوامع طبقاتی، طبقات مسلط و حاکم در صدد پنهان کردن  خط مرز بین استثمارکنندگان و استثمارشوندگان بوده‌اند. آنان با دستمالی و قلب کلمات و مفاهیمی مانند دمکراسی، دموکراسی...

به مناسبت سالگرد درگذشت کارل مارکس

مقدمه مازیار رازی [email protected]mail.com مارکسیسم زنده است! کارل مارکس در  ۱۴ مارس ۱۸۸۳ درگذشت. اما مارکسیسم به مثابه یک علم، یعنی علم شناخت و تغییر جامعه سرمایه داری کماکان زنده است!  تا زمانی که...

انقلاب و خونریزی / مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه کارگر سوسیالیست: آیا سرنگونی رژیم همراه است با قتل عام و خونریزی است؟ مازیار رازی: اصلاح طلبان رژیم، سال هاست که برای حفظ وضع موجود و مشخّصاً علیه تفکر سرنگونی...

برای مبارزه در جهت رفع ستم از زنان و خشونت علیه زنان به‌پا خیزیم!

ما امسال در شرایطی به آستانه روز هشتم مارس قدم می‌نهیم که زنان ایران با مبارزات دلیرانه و پی‌گیرانه خود ورق دیگری به مبارزات جهانی زنان افزوده‌اند. امروز زنان ایران از مطالبات دادخواهانه زنان...

هشت مارس در افغانستان

باز هم هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان در سراسر جهان، که نشانگر اتحاد زنان دربرابر ستم، استثمار و نابرابری است، در حالی فرا می‌رسد که هم‌چنان یکی از ستمگرترین و زن‌ستیزترین گروه‌های تروریستی...