دسته: فعالان کارگری

رحمان حسین‌زاده همان حرف «منشور راست» را با زبان کمونیسم کارگری می‌زند!/ علیرضا بیانی

مقدمه: پس از انتشار منشور مطالبات حداقلی از سوی به زعم خود «بیست نهاد مدنی و صنفی»، روحی تازه به کالبد چپ سانتریست و رفرمیست دمیده شد. در قسمت چپ سانتریستی طیف پیروان «برنامه...

نقدی بر منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران /آرش آزاد

در چند روز اخیر بحثی مناقشه بر انگیز درباره منشوری که توسط بیست نهاد صنفی و مدنی امضا شده است و سازمان و احزاب دیگری از جمله حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، جبهه ملی...

طرح رفرم تحت عنوان « منشور مطالبات حداقلی» ترمزی است بر سر راه خیزش انقلابی جاری!/ علیرضا بیانی

در تاریخ چهاردهم فوریه سال جاری میلادی، منشوری با 20 امضاء تحت عنوان «منشور مطالبات حداقلی» منتشر شد تا به زعم طرفدارانش «یک حرکتی» باشد! ماهیت این منشور طرح رفرم در مقابل رژیم جمهوری...

نگاهی به چهرۀ «فرصت طلبان» و «فرقه گرایان» در اپوزیسیون «چپ»

کارگر میلیتانت شماره ۷۷ توضیح: این مطلب در آبان ماه سال ۱۳۷۷ در دو بخش، یعنی نقد به مواضع حزب کمونیست کارگری و همچنین نقد به یک گروه شبه آنارشیستی، نوشته شده است که با...

0

دعوت به میز گرد پیرامون مفهوم مارکسیستی انقلاب

از میلیتانت شماره ۶۲ خطاب به بهرام رحمانی و حبیب بکتاش بهرام رحمانی مطلبی مفصل تحت عنوان «کدام انقلاب» نوشته است که در ستون «مطلب هفته» در سایت آزادی بیان قرار گرفته. اگر چه...

0

دو نگرش مخالف، اما مکمل، در مورد حزب طبقۀ کارگر (بخش دوم)

«نقدی به مواضع محمد اشرفی و محسن حکیمی در مصاحبه با نشریۀ آرش»  علیرضا بیانی بخش اول در میلیتانت شماره ۶۰ درج شد از میلیتانت شماره ۶۱ مقدّمه چند سالی است که مواضع محسن حکیمی...