دسته: امپریالیزم

به سوی سوسیالیسم: اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی ایران / مازیار رازی

تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم «به قول فردریک انگلس جامعه بورژوایی در مقابل یک انتخاب قرار گرفته است: تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم». رزا لوکزامبورگ، بحران سوسیال دمکراسی آلمان ۱۹۱۵...

بحران سرمایه داری: جنگ یا انقلاب؟ / مازیار رازی

لزوم همگرایی برای ساختن حزب پیشتاز کارگری پیشگفتار ویراستار حرص و ولع سیری ناپذیر سرمایه داری در کسب سود و انباشت سرمایه، منجر به چپاول منابع طبیعی بسیاری کشورها می شود. نابودی جنگل ها...

تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم؟/مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه با مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz جوان سوسیالیست: تهاجم ارتش اسرائیل را دنبال می کنیم. خشم، انده و غم ما را گرفته است. سوال اینست که این جهان سرمایه داری ما را...

در صورت حملۀ نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران موضع ما چه باید باشد؟ نقدی به سازمان های بین المللی تروتسکیستی

اصل و منشأ موضع ما موضع گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، به تجربۀ سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ بازمی گردد. در این سال ها تلاش ما بر آن بود تا با پدیدۀ ضدانقلاب اسلامی...

کشتار کودکان فلسطینی در آتش جنگ های نیابتی در خاورمیانه!

بشر تا کنون قربانی منافع طبقه بالا دست بوده و طبقه حاکم هم با سازوکار مال اندوزی، بخل، جنایت، جنگ افروزی و بهره کشی تا کنون قدرت طبقاتی اش را حفظ کرده است. صاحبان...

تعرض دولت شوونیستی ترکیه به مناطق کُرد نشین سوریه محکوم است!

پنج‌شنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۳ حداقل یازده نفر در چندین مکان کردانه در شمال شرق سوریه توسط ضربات هوایی دولت شوونیستی ترکیه کشته شدند. بنا بر وب‌سایت رسمی، نیروی امنیت داخلی کردی، به نام« آساییش»،...

آیا ایران هرگز می تواند سوئد شود؟ / مازیار رازی

اعتصاب معدنچیان سوئدی دسامبر ۱۹۶۹ متن پیاده شده پاسخ مازیار رازی در کلاب هاوس هیئت تحریریه گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران تا کنون، چه در کلاب هاووس و چه دیگر نشریات...

ضرورت شناخت امپریالیسم برای عبور از سرمایه داری ناقص الخلقه ایران/ مازیار رازی

 مقدمه امروزه در بین اپوزوسیون ایران اغتشاشات نظری زیادی در مورد امپریالیسم وجود دارد. برای مثال، اینطور فرض میشود که این به نفع مردم خواهد بود اگر دولت اسرائیل به ایران حمله کرده...

آیا چین کمونیستی است؟/مصاحبه با مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه با مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz پرسش جوان سوسیالیست: آیا در چین توسعه صنایع و نیروهای مولده در راستای تقویت یک فراماسیون اجتماعی سوسیالیستی (کمونیستی) همانند دوران پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷...

سرمایه داری هرگز به ایران دمکراسی نمی آورد! / مازیار رازی

 مقدمه موضوع بحث این مقاله در مورد گرایشهای سوسیالیستی است که باور دارند «شرایط عینی» برای انقلاب سوسیالیستی در ایران آماده هست ولی هنوز «شرایط ذهنی» آماده نیست. درمرکز شرایط ذهنی مسئله ستاد...