دسته: مباحثات

نامه سرگشاده به نیروهای چپ و کمونیست / بهروز ناصری

رفقای گرامی:  اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت با سلامها ی گرم به شما رفقای دست اندرکار مستقیم نیروهای چپ...

نکاتی در بارهٔ شیوه تولید آسیایی

شیوه تولید آسیایی  یکی از مباحث پر اهمیت کارل مارکس است که در گذر تاریخ سرنوشت خاص خود را داشته است. اهمیت بحث شیوه تولید آسیایی در این است که مرز مارکسیستهای انقلابی را...

در ضرورت حزب انقلابی در ایران/شاهرخ زمانی

ویژگی اساسی چند سال اخیر جنب و جوش عظیم و اعتصابات گسترده کارگری علیه هجوم عنان گسیخته نظام سرمایه داری، به هستی و زندگی مردم بخصوص کارگران از طریق نابودی امنیت شغلی، تعطیلی گسترده...

0

درس های شکست انقلاب ۱۳۵۷ توسط مازیار رازی + لینک صوتی

معرفی (نوشتاری) و جمع بندی (نوشتاری) بحث مازیار رازی در اتاق پالتاکی «افق چپ انقلابی» قسمت اول: معرفی بحث ( +نوشتاری) قسمت دوم: جمع بندی بحث (+ نوشتاری)

0

مذهب و زن: سمینار رادیو پیام

قسمت اول قسمت دوم آزاد مرادیان، فعال سیاسی و حقوق بشر- آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن سارا قاضی، از «گرایش مارکسیست های انقلابی‌ ایران» رادیو پیام

0

پیروزی قیام ۵۷ و دلایل شکست انقلاب

برنامه اتاق بحث و گفتگوی “افق چپ انقلابی” موضوع بحث: زمینه های قیام 29 بهمن تبریز و قیام بهمن پنجاه و هفت، پیروزی قیام ۵۷ و دلایل شکست انقلاب! میهمان اتاق: رفقا بهرام رحمانی...

0

خشونت علیه زن: سمینار رادیو پیام: ۲

جمع بندی مناظره: خشونت علیه زن: سمینار رادیو پیام: ۲ آناهیتا رحمانی از فعالین سازمان زنان هشت مارس علیرضا بیانی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران گلاویژ رستمی حزب کمونیست ایران جمع بندی مناظره کنندگان...

0

خشونت علیه زن: سمینار رادیو پیام

لینک بحث در رادیو پیام شرکت کنندگان در این برنامه به ترتیب الفبا عبارت هستند از ‎آناهیتا رحمانی: از فعالین سازمان زنان هشت مارس – بهرام رحمانی: نویسنده، فعال و تحلیلگر سیاسی – گلاویژ رستمی:  از فعالین...