دسته: Uncategorized

صدای کارگر سوسیالیست ۳۰۱ – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹- اول ماه مه

صدای کارگر سوسیالیست ۳۰۱ – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ به مناسبت اول ماه مه برنامه اقدام کارگری در اول ماه مه/ مازیار رازی اول ماه مه ناتوانی نظام سرمایه داری /گرایش مارکسیست های انقلابی ایران...

صدای کارگر سوسیالیست ۲۵۷- ۷ تیر ۹۸ – حمایت از زندانیان سیاسی – احتمال جنگ و مارکسیسم

صدای کارگر سوسیالیست ۲۵۷- ۷ تیر ۹۸ – ضرورت اتحاد عمل اپوزیسیون / مازیار رازی -تظاهرات خیاباتی در حمایت از زندانیان سیاسی ایران / کارزار شاهرخ زمانی – احتمال بروز جنگ و مواضع مازکسیست...

صدای کارگر سوسیالیست ۲۵۱- ۲۷ اردیبهشت ۹۸- زندانیان سیاسی ایران تنها نیستند

صدای کارگر سوسیالیست ۲۵۱ -۲۷ اردیبهشت ۹۸ اتحاد عمل زندانیان سیاسی/ گرایش مارکسیست های انقلابی ایران زندانیان سیاسی ایران تنها نیستند / مازیار رازی جنگ احتمالی و مارکسیسم / مازیار رازی علیه حجاب اجباری...

نکاتی در بارهٔ درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ( شنیداری) / مازیار رازی

با درود فراوان به رفقای عزیز بحث امشب، از این لحاظ بحثی مهم است که ببینیم درس های مهمی که قیام و یا انقلاب بهمن برای ما به ارمغان آورده اند، چه هستند؟ این...

صدای کارگر سوسیالیست ۲۲۴ – ۱۸ آبان ۹۷ – استراتژی یا تاکتیک مبارزه مسلحانه + لنین و چرچیل

صدای کارگر سوسیالیست ۲۲۴ – ۱۸ آبان ۹۷ + استراتژی یا تاکتیک مبارزه مسلحانه: مازیار رازی + لنین و چرچیل:‌مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست  برنامه ۲۱۶ –  ۲۳ شهریور ۹۷ –  اتحاد عمل و جبهه

صدای کارگر سوسیالیست  برنامه ۲۱۶ –  ۲۳ شهریور ۹۷ –  ضرورت اتحاد عمل  اپوزیسیون: مازیار رازی ملزومان یک جبهه اپوزیسیون: مازیار رازی+ کوروش عرفانی+ رامین کامران