دسته: کومله

۰

چشم امید چپگرایان کرد به امپریالیزم نباید باشد

Print Friendly, PDF & Email

در حاشیه توافقنامه حزب دمکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران، بحث هایی در باره نقش ناسیونالیزم در کردستان باز شده که لازم دیدیم مقاله زیر را که در سال ۱۳۸۳ انتشار یافته بود...

۰

در باره شعار جمهوری دمکراتیک انقلابی

Print Friendly, PDF & Email

در حاشیه حمله نظامی اخیر رژیم به کردستان، بحث هایی در باره نقش ناسیونالیزم در کردستان باز شده که لازم دیدیم مقاله زیر را که در سال ۱۳۷۶انتشار یافته بود تجدید انتشار دهیم تا...