دسته: مسائل اقتصادی

ریشه های بحران اقتصادی و فروپاشی «نظام شاهنشاهی»

Print Friendly, PDF & Email

دولت «مدرن» سرمایه داری و نقش روحانیت این دولت دست ساخت امپریالیسم * از همان ابتدا برپایه سرکوب بنا گذاشته شد، ونقش آن برپایی ایرانی متحد، یا بهتر است بگوئیم، برقراری یک وحدت ملی...

سیاست سوسیالیستی در قبال بهداشت و درمان همگانی

Print Friendly, PDF & Email

سیاست سوسیالیستی در قبال بهداشت و درمان همگانی نایلز نیمث / برگردان: آرام نوبخت اعلام قانون بهداشت و درمان امریکا (AHCA) از سوی جمهوری خواهان مجلس، نشانگر تشدید حملات به نظام بهداشت و درمان...

کودتای ترکیه: پیش درآمد یک کودتای واقعی

Print Friendly, PDF & Email

ترکیه باری دیگر صحنۀ رویدادهای ناگهانی و سریعی شد که هرچند تاکنون لحظه به لحظه در حال تغییر بوده، اما از آهنگ و سرعت آن کاسته شده است. بخشی از ارتش ترکیه، شبانه و...

اهمیت پیوستن یوآن چین به سبد ارزهای جهانی

Print Friendly, PDF & Email

ارتقای «رنمینبی» (یا همان «یوآن») به سبد ارزهای جهانی صندوق بین المللی پول، موسوم به سبد «حق برداشت ویژه» (SDR)، و عملاً تبدیل آن به یک ارز ذخیرۀ جهانی، احتمالاً پیامدهای فوری مهمی ندارد؛...

۰

در محکومیت جنایت کشتار اسرای مجاهدین در اردوگاه اشرف

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۶۳ ۳۴ سال پیش رژیم جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت خود دوره ای از جنایت سیستماتیک و دائمی را آغاز کرد. ۳۴ سال سپری شد، با این حال قدرت تثبیت شده هم­چنان...

۰

بریتانیا و نرخ سود

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۴۹ مایکل رابرتز، ۴ ژانویۀ ۲۰۱۲ برگردان: آرمان پویان تأکید اکثر پژوهش های مارکسیستی در مورد مقولۀ نرخ سود بر روی ایالات متحده است؛ این موضوع تاحدودی به این دلیل است...

۰

اقتصادی:‌چشم اندازهای سال ۲۰۱۲

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۴۹ مایکل رابرتز ترجمه: آرمان پویان سال ۲۰۱۱، به واقع سالی دهشتناک برای اقتصادهای مهم سرمایه داری بود. در آغاز این سال، عمدۀ پیش بینی های اقتصادی رایج بر آن بودند...

۰

نگاهی به فقر در اسرائیل

Print Friendly, PDF & Email

به دنبال بحران جهانی سرمایه داری، که عمیق ترین بحران از دورۀ رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ به شمار می رود، نابسامانی شرایط داخلی سرمایه داری اسرائیل نیز تشدید شده است. در واقع اعتراضات اخیر...