دسته: مسائل اقتصادی

ریشه های بحران اقتصادی و فروپاشی «نظام شاهنشاهی»

دولت «مدرن» سرمایه داری و نقش روحانیت این دولت دست ساخت امپریالیسم * از همان ابتدا برپایه سرکوب بنا گذاشته شد، ونقش آن برپایی ایرانی متحد، یا بهتر است بگوئیم، برقراری یک وحدت ملی...

سیاست سوسیالیستی در قبال بهداشت و درمان همگانی

سیاست سوسیالیستی در قبال بهداشت و درمان همگانی نایلز نیمث / برگردان: آرام نوبخت اعلام قانون بهداشت و درمان امریکا (AHCA) از سوی جمهوری خواهان مجلس، نشانگر تشدید حملات به نظام بهداشت و درمان...

اهمیت پیوستن یوآن چین به سبد ارزهای جهانی

ارتقای «رنمینبی» (یا همان «یوآن») به سبد ارزهای جهانی صندوق بین المللی پول، موسوم به سبد «حق برداشت ویژه» (SDR)، و عملاً تبدیل آن به یک ارز ذخیرۀ جهانی، احتمالاً پیامدهای فوری مهمی ندارد؛...

0

در محکومیت جنایت کشتار اسرای مجاهدین در اردوگاه اشرف

از میلیتانت شماره ۶۳ ۳۴ سال پیش رژیم جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت خود دوره ای از جنایت سیستماتیک و دائمی را آغاز کرد. ۳۴ سال سپری شد، با این حال قدرت تثبیت شده هم­چنان...

0

بریتانیا و نرخ سود

از میلیتانت شماره ۴۹ مایکل رابرتز، ۴ ژانویۀ ۲۰۱۲ برگردان: آرمان پویان تأکید اکثر پژوهش های مارکسیستی در مورد مقولۀ نرخ سود بر روی ایالات متحده است؛ این موضوع تاحدودی به این دلیل است...

0

اقتصادی:‌چشم اندازهای سال 2012

از میلیتانت شماره ۴۹ مایکل رابرتز ترجمه: آرمان پویان سال ۲۰۱۱، به واقع سالی دهشتناک برای اقتصادهای مهم سرمایه داری بود. در آغاز این سال، عمدۀ پیش بینی های اقتصادی رایج بر آن بودند...

0

بحران سرمایه داری

[button size=”large” align=”center” link=”http://militaant.com/wp-content/uploads/2013/01/m46-crisis.pdf” linkTarget=”_blank” bgColor=”686868″ hoverBgColor=”757575″]نمایش ” بحران سرمایه داری”, ویژه نامه میلیتانت شماره 46[/button]

0

نگاهی به فقر در اسرائیل

[button size=”large” align=”center” link=”http://militaant.com/wp-content/uploads/2013/01/Israel_economy.pdf” linkTarget=”_blank” bgColor=”686868″ hoverBgColor=”757575″]نمایش ” نابرابری درآمدی و فقر در اسرائیل “[/button] به دنبال بحران جهانی سرمایه داری، که عمیق ترین بحران از دورۀ رکود بزرگ دهۀ 1930 به شمار می...