دسته: تاریخی

باز کردن درهای زندان و آغاز انقلاب / مازیار رازی

۲۳۳ سال پیش توده های فرانسوی درهای زندان باستیل را شکاندند و سپس پادشاهی استبدادی لوئی شانزدهم را سرنگون کردند! امروز نوبت توده های رزمنده ایران است که درهای زندان اوین را بشکانند و...

در مورد مقابله با مذهب / مازیار رازی

گفتگو کوتاه* با مازیار رازی رهایی: شما در یکی از برنامه تلویزیونی اشاره کردید که با دین مردم نباید کاری داشت و دولت را باید مورد سوال قرار داد (۱). فرض کنیم حرف شما...

پیش به سوی اتحاد عمل کارگری/ مازیار رازی

پرهیز از فرقه گرایی و افتراق! با استفاده از تجارب تاریخی   در حاشیه اختلاف نظرها و انشقاق ها در درون جنبش کارگری (۱)،  بحث و تبادل نظر در مورد ضرورت اتحاد و چگونگی...

ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران https://www.clubhouse.com/@mazraz ۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران / مازیار رازی

فایل پی دی اف   (متن کامل نوشتاری جزوه در ۴۹ صفحه) _________________________________________ شنیداری (+نوشتاری) در  ۱۳ قسمت  بازخوانی: رضا سپهر

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران -۱ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۱  بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی   پیشگفتار از دیدگاه ما استراتژی محوری مارکسیست های انقلابی در وضعیت کنونی، ساختن حزب پیشتار کارگری است. حزبی ...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۳ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۳ بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی  ادامه از قسمت ۲ اشکال مالکیت در جوامع آسیایی همان طورکه درپیش گفتیم «زمینداری» به معنای آن چه که...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۲ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران- ۲  بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی ادامه از  قسمت ۱ نظریهٔ «وجه تولید آسیایی» از دیگاهٔ مارکس و انگلس مارکس و انگلس  پس از...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران -۴/ مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۴ بخش دوم پیدایش سرمایه داری ایران بقیه از قسمت ۳ پایه های شکل گیری وقدرت گیری سیستمی مذهبی، خرافاتی و ارتجاعی که تا به امروز...