دسته: تاریخی

باز کردن درهای زندان و آغاز انقلاب / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

۲۳۳ سال پیش توده های فرانسوی درهای زندان باستیل را شکاندند و سپس پادشاهی استبدادی لوئی شانزدهم را سرنگون کردند! امروز نوبت توده های رزمنده ایران است که درهای زندان اوین را بشکانند و...

در مورد مقابله با مذهب / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

گفتگو کوتاه* با مازیار رازی رهایی: شما در یکی از برنامه تلویزیونی اشاره کردید که با دین مردم نباید کاری داشت و دولت را باید مورد سوال قرار داد (۱). فرض کنیم حرف شما...

پیش به سوی اتحاد عمل کارگری/ مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

پرهیز از فرقه گرایی و افتراق! با استفاده از تجارب تاریخی   در حاشیه اختلاف نظرها و انشقاق ها در درون جنبش کارگری (۱)،  بحث و تبادل نظر در مورد ضرورت اتحاد و چگونگی...

منشاء های روز [اول ماه] مه چه هستند؟

Print Friendly, PDF & Email

منشاء های روز [اول ماه] مه چه هستند؟ (۱) روزا لوکزامبورگ ایده ی فرخنده بکار بردن یک جشن تعطیل پرولتاری بعنوان وسیله ای برای اکتساب هشت ساعت در روز نخست در استرالیا زاده شد....

ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

Print Friendly, PDF & Email

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران https://www.clubhouse.com/@mazraz ۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

فایل پی دی اف   (متن کامل نوشتاری جزوه در ۴۹ صفحه) _________________________________________ شنیداری (+نوشتاری) در  ۱۳ قسمت  بازخوانی: رضا سپهر

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران -۱ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

Print Friendly, PDF & Email

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۱  بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی   پیشگفتار از دیدگاه ما استراتژی محوری مارکسیست های انقلابی در وضعیت کنونی، ساختن حزب پیشتار کارگری است. حزبی ...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۳ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

Print Friendly, PDF & Email

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۳ بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی  ادامه از قسمت ۲ اشکال مالکیت در جوامع آسیایی همان طورکه درپیش گفتیم «زمینداری» به معنای آن چه که...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۲ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

Print Friendly, PDF & Email

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران- ۲  بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی ادامه از  قسمت ۱ نظریهٔ «وجه تولید آسیایی» از دیگاهٔ مارکس و انگلس مارکس و انگلس  پس از...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران -۴/ مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

Print Friendly, PDF & Email

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۴ بخش دوم پیدایش سرمایه داری ایران بقیه از قسمت ۳ پایه های شکل گیری وقدرت گیری سیستمی مذهبی، خرافاتی و ارتجاعی که تا به امروز...