دسته: کارگری

در حاشیه حداقل دستمزدها : مطالبات کارگران در وضعیت کنونی /مازیار رازی

اول فروردین ١٤٠٢ افزایش حداقل دستمزد ٢٧درصدی (۸ میلیون تومان)، توسط مسئولان رژیم تعیین شد. خط فقر اعلام شده توسط دولت، حدود ١٦ میلیون تومانی است. اگر فرض کنیم که این رقم درست باشد،...

در دفاع از کارگران پیشتاز به سوی تشکیل خط سوّم /مازیار رازی

فقدان احزاب نیرومند سیاسی و سازمانده موجب شده تا با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز خروش مردم تحت ستم ایران علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، همچنان انقلاب، از نبود رهبری و عدم...

سانتریسم و منشور حداقلی

«برای یک مارکسیست انقلابی، مبارزه علیه رفرمیسم اکنون تقریباً به طور کامل جای خود را به مبارزه علیه سانتریسم داده است. صرفاً مقابل هم قرار دادنِ مبارزۀ قانونی با غیرقانونی، ابزارهای مسالمت‌آمیز با خشونت...

ملاحظاتی بر «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی»

انتشار منشور مباحثات فراوانی را در درون اقشار مختلف برانگیخت که لازم دیدیم به نکاتی در مورد آن اشاره کنیم. ابتدا لازم به ذکر است که تاکید کنیم که «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران»...

هدف از انتشارنشریه کارگری چیست؟ / مازیار رازی

ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین هدف انتشار نشریه کارگری امر سازماندهی طبقه کارگر است و نمی‌توان این دو را از یک‌دیگر جدا ساخت؛ در غیر این صورت این نشریه مبدل به نشریه‌ای روشنفکرانه شده که در...

از درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بیاموزیم / مازیار رازی

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ درس آموزی های فراوانی برای جنبش کارگری ـ کمونیستی به همراه داشت که فراگیری از آنان اهمیت والایی دارد. ما به این دستاورد ها نه از جنبه تاریخ نگاری و یا...

سرنگونی رژیم و دولت آتی: یک بررسی مارکسیستی / مازیار رازی

در شرایط پرالتهاب امروزی و در شرایطی که جمعیت میلیونی در خیابان‌های ایران شجاعانه و دلیرانه به اعتراضات و مبارزات خود تداوم بخشیده‌اند، مسئله رهبری جنبش به یکی از مباحث مهم بین احزاب، گروه‌ها...

«کارگران قدرتی بالای سر خود را بر نمی تابند!» پاسخ کارگران به دارودسته رضا پهلوی / مازیار رازی

در پاسخ به مضحکه دارودسته رضا پهلوی برای کسب «وکالت» یا قیومیت بر کارگران به منظور تدارک سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با رژیمی وابسته به دول امپریالیستی، بخشی از کارگران مبارز...