دسته: کارگری

در حمایت از زحمتکشان تحت ستم ایران: ضرورت به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

پرسش و پاسخ با مازیار رازی جوان سوسیالیست: با توجه به حملات نظامی رژیم به مناطق کردستان و بلوچستان از یکسو، و شعار مردم سایر نقاط ایران مبنی بر از کردستان تا زاهدان جانم...

نکاتی در نقد روش های تقدیرگرایی و اراده گرایی در موقعیت انقلابی /مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

استمرار اعتراضات مردم ایران موجب شده تا رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی به آن درجه از استیطال برسد که نه فقط از سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم بلکه از بازداشت و کشتار...

مسلح شدن برای تسخیر قدرت/ پرسش و پاسخ کوتاه با مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

رفیق علی (فیسبوک): چطور مردم باید مسلح بشند رفیق مازیار؟ مازیار رازی: رفیق علی، زمانی که ستاد رهبری انقلاب تشکیل شد و اعتصاب سراسری برقرار شد، ستاد رهبری انقلاب از طریق سازماندهی توده های...

غلبه بر عوامل بازدارنده تا پیروزی انقلاب / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

جامعه ما امروزه در وضعیت ویژه و بخصوصی قرار گرفته که همانا «موقعیت انقلابی» است. این واژه از آن رو ادا می‌شود که جامعه در شرایطی واقع شده که نه انقلاب صورت گرفته و...

سازماندهی و تداوم اعتصابات: بولتن کارگری هسته سوسیالیستی خوزستان- شماره ۳

Print Friendly, PDF & Email

سازماندهی و تداوم اعتصابات درود به همقطاران و کارگران غیور خوزستان شماره سوم بولتن کارگری هسته کارگران پیشتاز (خوزستان) را انتشار می دهیم. درود های گرم به کارگران اعتصابی: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی...

توطئه و قیام / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

پرسش و پاسخ کوتاه کارگر پیشتاز با مازیار رازی توطئه و قیام کارگر پیشتاز: نقل قولی از لئون تروتسکی* انتشار یافت که در آن، تروتسکی در تایید نظریات انگلس، برای پیشبرد مقاصد قیام توده...

زنده باد انقلاب سرخ! / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

این روزها مبارزات سیاسی ایران به مرحله بسیار مهم و حساسی رسیده است. به عنوان مثال مشاهده می‌کنیم فعالان جوان دلیر و شجاع در خیابان ها و کارگران مصمم در برخی از کارخانه ها...

سرنگونی باید بدست خود کارگران صورت گیرد! /مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

این روزها با توجه به تظاهراتی که در ایران به اوج خود رسیده، موضوع سرنگونی نظام، کانون توجه انواع گروه‌ها و گرایش‌های مخالف جمهوری اسلامی اعم از راست، میانه و چپ قرار گرفته است....

شرایط امروزی و گام بعدی ما / بولتن کارگری هسته سوسیالیستی خوزستان

Print Friendly, PDF & Email

درود به همقطاران و کارگران غیور خوزستان شماره دوم بولتن کارگری هسته کارگران پیشتاز (خوزستان) را با تاکید بر نکات زیر انتشار می دهیم. مبارزات و اتحاد ما در همبستگی با اعتراضات خیابانی جوانان...