دسته: SWP حزب سوسیالیست کارگری

0

جبهه واحد «چپ جهانی» و اسلامگرایان ارتجاعی: گفتگو با مازیار رازی

گفتگو زیر توسط مجید خوشدل با مازیار رازی صورت گرفت که در سایت گفتگو انتشار یافت. ***** شهروند یکی از کشورهای اروپایی که باشیم –سیاستمدار و سیاست پیشه هم نباشیم– شلاق نولیبرالیسم «بی رقیب»...

0

SWP حزب سوسیالیست کارگری

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران، در یک کلام به علت نبود یک رهبری انقلابی، از سوی نیروهای ضدّ انقلابی روحانیت به سرقت برده شد و قدرت سیاسی به دست یک رژیم تماماً ارتجاعی افتاد....

0

آیا “ضدیت با جنگ” باید به معنای “حمایت از رژیم” باشد؟

باری دیگر، امپریالیست ها مشغول تشدید جنگ سرد خود علیه رژیم ایران هستند؛ و باری دیگر نیز شاهدیم که بسیاری از “ضد امپریالیست ها” و به اصطلاح “تروتسکیست” های آشفته، به همراه “تروتسکیست” های...

مارکسیست های انقلابی نباید از بنیادگرایی اسلامی حمایت کنند 0

مارکسیست های انقلابی نباید از بنیادگرایی اسلامی حمایت کنند

نقدی بر درک «انقلاب مداوم» حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا «اس. دابلیو. پی» مقدمه مسئله ی بنیادگرایی اسلامی، طی چند دهه ی گذشته یکی از مسائل تاکتیکی اصلی پیش روی مارکسیست ها بوده است. در...