دسته: کتب و جزوات

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران / مازیار رازی

فایل پی دی اف   (متن کامل نوشتاری جزوه در ۴۹ صفحه) _________________________________________ شنیداری (+نوشتاری) در  ۱۳ قسمت  بازخوانی: رضا سپهر

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران -۱ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۱  بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی   پیشگفتار از دیدگاه ما استراتژی محوری مارکسیست های انقلابی در وضعیت کنونی، ساختن حزب پیشتار کارگری است. حزبی ...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۳ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۳ بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی  ادامه از قسمت ۲ اشکال مالکیت در جوامع آسیایی همان طورکه درپیش گفتیم «زمینداری» به معنای آن چه که...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۲ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران- ۲  بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی ادامه از  قسمت ۱ نظریهٔ «وجه تولید آسیایی» از دیگاهٔ مارکس و انگلس مارکس و انگلس  پس از...

لنینیسم: هم استراتژی و هم تاکتیک / مازیار رازی

لنینیسم: هم استراتژی و هم تاکتیک بخش اول در مورد تاکتیک های حوزهٔ سازماندهی مارکسیسم یا سکتاریسم؟ در دفاع از  مفهوم  مارکسیستی سازماندهی و  در  رد رجز خوانی های فرقه گرایان  و فرصت طلبان...

صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه: مجموعه مقالات و مطالب در فیسبوک

از صفحه فیسبوک دیدن کنید اکتبر ۲۰۱۷، صدمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ است؛ رویدادی بی‌همتا که مسیر تاریخ کلّ جهان را تغییر داد و چنان درس‌های عمیقی از خود برای جنبش کارگری بین‌المللی...