وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران / مازیار رازی

فایل پی دی اف   (متن کامل نوشتاری جزوه در ۴۹ صفحه)

_________________________________________

شنیداری (+نوشتاری) در  ۱۳ قسمت

 بازخوانی: رضا سپهر

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران