دسته: حزب کمونیست ایران

ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران https://www.clubhouse.com/@mazraz ۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر...

دربارهٔ حل اختلافات تشکیلاتی به روش مارکسیستی! / علیرضا بیانی

مقدمه مقاله حاضر به بهانه بحران به اوج رسیده حزب کمونیست ایران و کومله نگاشته شده و در نوشتن آن تلاش بر این بوده است که چگونگی شکل‌گیری اختلاف و مراحل تکامل آن و...

مفهوم مارکسیستی «سانترالیسم دمکراتیک» (در حاشیه بحران تشکیلاتی حزب کمونیست ایران)

اختلافات درونی حزب کمونیست ایران همانند اختلافات و انشعابات پیشین حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری و سایر احزاب «کمونیست» اساساً در عدم شناخت «مارکسیست ها» از مفهوم مارکسیستی «سانترالیسم دمکراتیک» نشأت می...

«حکومت انسانی» مفهومی خرافی از سوی رفرمیسم «نو»!

مقدمه: از خیزش بهمن ماه سال پیش به این طرف دوباره موضوعاتی مثل «حکومت انسانی، انقلاب انسانی و انقلاب مدرن» و نظایر آن برجسته، و این‌بار به طور جدی‌تری از سوی حزب کمونیسم کارگری...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ – نقد و ارزیابی سازمان های «چپ» لینک ویدیویی

صدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ –  نقد  و ارزیابی سازمان های «چپ» مصاحبه تلویزیون دیدگاه برنامه پنجره گفتگو با مازیار رازی

0

چشم امید چپگرایان کرد به امپریالیزم نباید باشد

در حاشیه توافقنامه حزب دمکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران، بحث هایی در باره نقش ناسیونالیزم در کردستان باز شده که لازم دیدیم مقاله زیر را که در سال ۱۳۸۳ انتشار یافته بود...