دسته: راه کارگر

ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

Print Friendly, PDF & Email

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران https://www.clubhouse.com/@mazraz ۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ – نقد و ارزیابی سازمان های «چپ» لینک ویدیویی

Print Friendly, PDF & Email

صدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ –  نقد  و ارزیابی سازمان های «چپ» مصاحبه تلویزیون دیدگاه برنامه پنجره گفتگو با مازیار رازی

۰

نقدی به نظریات راه کارگر در «اتحاد چپ کارگری»: در حاشیه سمینار واشنگتن «اتحاد چپ سوسیالیستی ایران»

Print Friendly, PDF & Email

مقاله زیر نوشته رفیق مازیار رازی نقدی است بر مواضع محمد رضا شالگونی (راه کارگر) در مورد شیوه رسیدن به اتحاد کمونیست ها. این مقاله در بولتن شماره ۲ «اتحاد چپ کارگری ایران»، مهرماه...