دسته: اهداف و اصول

پسا انتخابات ریاست‌جمهوری: اکنون چه؟ / مازیار رازی

سخنرانی مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری پیش‌از پرداختن به مسئله وظایف جنبش کارگری و گام های بعدی دردوران پسا انتخابات نکاتی چند درباره خود انتخابات مطرح می‌کنم تا مشخص کنیم...

چگونگی تدارک انقلاب کارگری/ مازیار رازی

پرسش و پاسخ با مازیار رازی در جلسه کلاب‌هاوس تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری ستاد رهبری‌کننده چه‌گونه شکل می‌گیرد؟ در ابتدا درک خود از ستاد رهبری را مشخص کنیم. ستاد رهبری در واقع...

گسست از لنین ستیزی: تدارک ستاد رهبری / مازیار رازی

سخنرانی مازیار رازی در جلسه کلاب‌هاوس تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری مسئله امروز ما این‌ست که انقلاب به‌علت عدم وجود ستاد رهبری چند دهه به‌تعویق افتاده است. این ستاد رهبری مشخصا باید از...

حزب کارگری یا حزب پیشتاز کارگری؟ / مازیار رازی

متن سخنرانی مازیار رازی در جلسه کلاب‌هاوس تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری یکی از دوستان کارگر سئوالی در مورد مسئله هسته‌ها و سازمان‌دهی مطرح کردند و همچنین جویای نظر گرایش در رابطه با...

غلبه بر افتراق و تقویت اتحاد / مازیار رازی

متن سخنرانی مازیار رازی در جلسه کلاب‌هاوس تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری بادرود فراوان به تمام رفقای عزیز. سئوالی که مطرح شده درباره علل افتراق بین کارگران است. شکی‌نیست که جنبش کارگری ایران...

ریشه انشقاقات و راه برون رفت / مازیار رازی

پرسش و پاسخ با مازیار رازی در جلسه کلاب‌هاوس تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری متاسفانه انشقاقات چنددهه اخیر در خارج از کشور تاثیرات مخرب خود را در درون پیشتازان کارگری داخل ایران نیز...

مفاهیم «مدیریت کارگری» و «کنترل کارگری» / مازیار رازی

مازیار رازی: https://linktr.ee/mazraz ویرایش: رضا اکبری در جریان اعتصابات کارگری اخیر برخی‌از نهادهای کارگری موضوع «اخراج مدیر عامل فاسد و مشارکت کارگری در‌ مدیریت» را مطرح نمودند که به‌جای خود حرکتی رادیکال و شایان...

اهداف و اصول گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران

عضویت در گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران مستلزم پذیرش خطوط کلی مفاد زیر (و اسناد پیوست شده) است. ۱ـ مفهوم حزب پیشتاز کارگری • استراتژی حزب پیشتاز کارگری • تاکتیک‌های حزب پیشتاز کارگری ۲ـ مفهوم...

مؤلفه های ستاد رهبری برای تدارک انقلاب سوسیالیستی / مازیار رازی

تنظیم و ویرایش: بنیامین و مرتضی در رابطه با وجوه اشتراک و تمایز ما از سایر جریاناتی که صحبت از حزب و ساختن حزب می‌کنند لازم است که به چهار مولفه اصلی اشاره کنیم...