دسته: زنان

زن‌ستیزی و گسترش فرهنگ مردسالارانه با پوشش مارکسیسم در جنبش کمونیستی ایران

از دیرباز نگرش مردسالارانه و تفکرات زن‌ستیز یکی از جان‌سخت‌ترین و عقب‌مانده‌ترین زائده‌های جوامع طبقاتی بوده است. اما ماجرا از ابتدا همیشه بدین‌گونه نبود. زنان در جوامع پیشاطبقاتی و کشاورزی اولیه حتی در جایگاهی...

در مبارزه با خشونت علیه زنان به پا خیزیم

«جایگاه زن نمایان ترین و گویا ترین شاخص برای ارزیابی رژیم اجتماعی و سیاست دولت است.رهایی حقیقی زنان بدون جهش عمومی در اقتصاد و فرهنگ ،بدون در هم شکستن واحد اقتصادی خانواده بورژوایی، بدون...

هشت مارس در افغانستان

باز هم هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان در سراسر جهان، که نشانگر اتحاد زنان دربرابر ستم، استثمار و نابرابری است، در حالی فرا می‌رسد که هم‌چنان یکی از ستمگرترین و زن‌ستیزترین گروه‌های تروریستی...

چرا «سیاست‌های هویتی» قادر به تغییر جامعه نیست؟

نوشته: مارينا کونتارا،  ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ ترجمه: نسیم صداقت «سیاست هویتی» عنوان نظریه‌ای است که بخشی از «موج سوم» ⦏1⦎ فمینیسم را تشکیل می‌دهد. اگرچه این نظرات در دوران “موج دوم” فمینسم در اواخر...

به مناسبت فرا رسیدن ۸ مارچ در افغانستان

امسال، هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، در حالی فرا می‌رسد که حقوق و آزادی‌های اولیه‌ی دیموکراتیک زنان افغانستان قربانی معاملات دیوانه‌وار امپریالیسم امریکا، دولت ناقص‌الخلقه‌ی سرمایه‌داری پیشین و گروه جنایت‌کار طالبان شد. امپریالیسم...

تحریم فعال انتخابات در حمایت از زندانیان سیاسی

«برای مارکسیست های انقلابی، “تحریم” انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی است مفروض؛ در شرایط دمکراتیک جامعۀ بورژوایی، مشروط بر این که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته باشد، می توان در انتخابات...

0

ریشه های طبقاتی جنبش زنان

برگردان: آرمان پویان (فصل دوازدهم از کتاب “مبارزۀ طبقاتی و رهایی زنان”، اثر تونی کلیف) 12. ریشه های طبقاتی جنبش زنان همان گونه که در فصل های ده و یازده دیده ایم، جنبش های...

0

تابو زدایی از مسائل زنان دستور کار فعالین است

تابو زدایی از مسائل زنان دستور کار فعالین است وضعیت جنبش زنان در ایران چون دیگر کشورها تابعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سراسر دنیاست که اتفاقا مسئله ای بسیار مهم در...