دسته: افغانستان

ایجاد «کمیته رهبری نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان» گامی دیگر در جهت تحمیق کارگران و زحمتکشان افغانستان!

حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ۱۱ جدی ۱۳۴۳ تأسیس شد که این حزب ازهمان آوان تشکیل، هر چیزی بود به‌جز دموکراتیک. این حزب در سایه‌ و پیروی دولت منحط کارگری روسیه و با جوِ...

افغانستان: هر اعتراض، گامی به پیش، اعتراضات و اعتصابات را سراسری کنیم!

با رونمایی از یکی از ارتجاعی‌ترین قیافه‌ی سرمایه‌داری در افغانستان (قدرت‌گیری طالبان)، پیش‌پاافتاده‌ترین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک همه‌ی مردم، به‌خصوص زنان، زیر سنگ آسیاب قرار گرفت. چند روز پس از وقوع این تراژدی در...

ششم جدی، کمک انترناسیونالیستی یا تجاوز شوروی بر افغانستان؟

( به بهانه ششم جدی روز تجاوز دولت منحط کارگری روسیه بالای افغانستان) در ششم جدی ۱۳۵۸ خورشیدی، قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وارد افغانستان شد. در مورد اینکه آیا این یک حمله‌ی امپریالیستی...

افغانستان: “نان، کار، آزادی، مشارکت سیاسی”، درنگی بر شعار ما و شعار آنها!

پس از حقنه‌شدن گروه تروریستی طالبان از سوی امپریالیسم به سیستم سرمایه‌داری ناقص‌الخلقه‌ی افغانستان، صوری‌ترین آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک کلیه قشرهای تحت ستم لگدمال شد. توده‌های نه‌چندان آشنا با اعتراض و اعتصاب وارد فاز...

افغانستان: در فقر بمیریم یا در اعتراض؟

هر روز بر تعداد بیکاران افزود می‌شود. و همه روزه صف گدایان طولانی‌تر می‌شود. تعداد گرسنگان بیشتر از حد تصور است. رژیم سرمایه‌داری بیمار لاعلاج طالبان، در برابر این‌همه نابسامانی، به‌گونه‌ی بی‌شرمانه و بسیار...

وضعیت عینی در افغانستان تا چه حد انقلابی است؟

اکنون که بحران سرمایه‌داری و گستاخی امپریالیسم به بالاترین حد ممکن رسیده است، وضعیت عینی تا چه حد انقلابی است؟؛ این سٶالی است که اکنون باید طرح کرد. وضعیت انقلابی زمانی فراهم می‌شود که؛...

وطندوستی، شعاری برای تحمیق مردم در افغانستان

وطن‌دوستی، شعاری برای تحمیق توده‌ها مادامی‌که نارضایتی مردم از دولت‌های سرمایه‌داری اوج می‌گیرد، و دولت از ارضای خاطر توده عاجز می‌ماند، در صدد بهانه‌یی می‌شود، که بتواند همه‌ی گندکاری‌هایش را با لباده‌یی بپوشاند. و...

یک استخوان و بیست‌سال جنگ در افغانستان

پس از توافق‌نامه‌ی بن(۲۰۰۱) میان دولت‌های امپریالیستی و فرماندهان جهادی افغانستان، حکومت دست‌نشانده‌یی در افغانستان مستقر شد که بتواند منافع امپریالیسم را تأمین نماید. این فرماندهان جهادی که توسط طالبان از قدرت خلع شده...

از شعار مبارزه بر ضد امپریالیسم، تا حمایت همه‌جانبه از آن

 بقایای حزب دیموکراتیک خلق؛ هر دو جناح خلقی‌ها و پرچمی‌ها، که خودشان را نیروهای ملی‌دیموکراتیک می‌خوانند، بار دیگر شرمسار تاریخ سیاسی گشته‌اند؛ طی دوره‌های مختلف انتخاباتی، آنها بدون هیچ نگاه به تاریخ و به...

کارگران شرکت کوکاکولا: کمیته اقدام کارگری افغانستان

فایل پی دی اف – مقدمه – هسته‌سازی و سازماندهی – اعتصاب، قدرت بالفعل کارگران – درس‌های اعتصاب کارگران کوکاکولا – مدیریت منابع بشری، نماینده‌ی کارگر یا کارفرما؟ – اعلامیه‌یی در باب توضیح چند...