دسته: افغانستان

وطندوستی، شعاری برای تحمیق مردم در افغانستان

وطن‌دوستی، شعاری برای تحمیق توده‌ها مادامی‌که نارضایتی مردم از دولت‌های سرمایه‌داری اوج می‌گیرد، و دولت از ارضای خاطر توده عاجز می‌ماند، در صدد بهانه‌یی می‌شود، که بتواند همه‌ی گندکاری‌هایش را با لباده‌یی بپوشاند. و...

یک استخوان و بیست‌سال جنگ در افغانستان

پس از توافق‌نامه‌ی بن(۲۰۰۱) میان دولت‌های امپریالیستی و فرماندهان جهادی افغانستان، حکومت دست‌نشانده‌یی در افغانستان مستقر شد که بتواند منافع امپریالیسم را تأمین نماید. این فرماندهان جهادی که توسط طالبان از قدرت خلع شده...

از شعار مبارزه بر ضد امپریالیسم، تا حمایت همه‌جانبه از آن

 بقایای حزب دیموکراتیک خلق؛ هر دو جناح خلقی‌ها و پرچمی‌ها، که خودشان را نیروهای ملی‌دیموکراتیک می‌خوانند، بار دیگر شرمسار تاریخ سیاسی گشته‌اند؛ طی دوره‌های مختلف انتخاباتی، آنها بدون هیچ نگاه به تاریخ و به...

کارگران شرکت کوکاکولا: کمیته اقدام کارگری افغانستان

فایل پی دی اف – مقدمه – هسته‌سازی و سازماندهی – اعتصاب، قدرت بالفعل کارگران – درس‌های اعتصاب کارگران کوکاکولا – مدیریت منابع بشری، نماینده‌ی کارگر یا کارفرما؟ – اعلامیه‌یی در باب توضیح چند...

تشدید جنگ در پنجشیر میراث از بحران رژیم سرمایه داری!

دولت ناقص‌الخلقه‌ی سرمایه‌داری افغانستان به این دلیل از هم پاشید، که نتوانست  بحران عمیقی که شکل داده بود را حل بسازد و زنده گی رفاه را برای توده‌های کارگر و زحمتکش فراهم کند. چون...

اطلاعیه گرایش مارکسیست های انقلابی افغانستان پیرامون قدرت گرفتن گروه تروریستی طالبان

بحران درون دولت سرمایه افغانستان که بار ها توسط مارکسیست های انقلابی یادآوری و افشا می‌شد، در نتیجه از کنترل رهبران فاسد و ارتجاع خارج شد و دیدیم که هرگز نتوانستند بحران ایجاد شده...

بن بست صلح و راه حل انقلابی در افغانستان

چنانچه تمام‌ زحمتکشان افغانستان به‌خصوص کارگران شریف در جریان استند؛ امپریالیسم امریکا چند سال قبل گفتگوهایی را تحت نام «صلح» با گروه طالبان آغاز کرده بود و باهم توافق کردند که بالای هم‌دیگر حمله‌های...

ادامه‌ی اشغال امپریالیستی، ادامه‌ی تروریسم و کشتار!

در نتیجه‌ی توافق صلح گروه تروریستی طالبان با امپریالیسم امریکا که یک سال از آن سپری می‌شود، بهبودی حاصله از آن به نفع تروریست‌های طالب، امپریالیسم امریکا و دولت مورد حمایت آن چرخیده است....