کارگران شرکت کوکاکولا: کمیته اقدام کارگری افغانستان

فایل پی دی اف

– مقدمه

– هسته‌سازی و سازماندهی

– اعتصاب، قدرت بالفعل کارگران

– درس‌های اعتصاب کارگران کوکاکولا

– مدیریت منابع بشری، نماینده‌ی کارگر یا کارفرما؟

– اعلامیه‌یی در باب توضیح چند نکته

– چرا ما اقدام به افشاسازی ستم و هویت کارفرما می‌کنیم؟

– معاش(مزد) را چگونه تعیین می‌کنند؟

فایل پی دی اف

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران