دسته: زنان

هم صدا با ملیتهای تحت ستم و مبارزه شجاعانه جوانان در اقسا نقاط ایران

Print Friendly, PDF & Email

با گذشت پنجاه روز از اعتراضات گسترده در نقاط مختلف ایران حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی به دلیل ترس از فروپاشی و سرنگونی، مشغول بوجود آوردن فضایی است که بتواند هرچه بیشتر با استفاده...

زنده باد انقلاب سرخ! / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

این روزها مبارزات سیاسی ایران به مرحله بسیار مهم و حساسی رسیده است. به عنوان مثال مشاهده می‌کنیم فعالان جوان دلیر و شجاع در خیابان ها و کارگران مصمم در برخی از کارخانه ها...

کارگر پیشتاز-۱: بولتن کارگری هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست (خوزستان)

Print Friendly, PDF & Email

اولین بولتن کارگری را تقدیم به شما عزیزان کارگران اعتصابی می کنیم. • درود های گرم به برادران و خواهران اعتصابی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان، ماهشهر، رانندگان...

پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی در ایران / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

اعتراضات خیابانی دانشجویان و زنان دلیر ایران در هفته های پیش و به دنبال آن اعتصابات شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان، ماهشهر، رانندگان تانکرهای سوخت و کارگران هفت...

همبستگی کارگری! گام نخست اعتصاب سراسری! / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

سازماندهی صندوق اعتصابات سراسری و رهبری انقلاب سخنی کوتاه با کارگران اعتصابی درود های رفیقانه به کارگران اعتصابی: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان، ماهشهر، رانندگان تانکرهای سوخت و...

سازماندهی صندوق های اعتصاب / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

برای تداوم و استحکام اعتصاب سراسری و تدارک انقلاب کارگری سخنی کوتاه با کارگران نفت مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz درود های گرم به کارگران شریف اعتصابی: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان...

باز کردن درهای زندان و آغاز انقلاب / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

۲۳۳ سال پیش توده های فرانسوی درهای زندان باستیل را شکاندند و سپس پادشاهی استبدادی لوئی شانزدهم را سرنگون کردند! امروز نوبت توده های رزمنده ایران است که درهای زندان اوین را بشکانند و...

هسته های مخفی چگونه و چرا باید ساخته شوند؟ / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

پرسش و پاسخ کوتاه جوان سوسیالیست با مازیار رازی جوان سوسیالیست: رفیق مازیار شما در مورد هسته های مخفی صحبت کردید. توضیح دهید این هسته ها چرا باید ساخته شوند؟ مازیار رازی: علت ساختن...

در بارهٔ شعار «زن ـ زندگی ـ آزادی: اداره شورایی» /پرسش و پاسخ با مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

پرسش و پاسخ کوتاه با مازیار رازی در فیسبوک در بارهٔ شعار «زن ـ زندگی ـ آزادی: اداره شورایی» جمشید هادیان چرا اداره شورایی که خارج از متن محیط کار معنا ندارد، و نه...