سال نو، مبارزه برای دستیابی به روزهای بهتر / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

سخنی با کارگران

کارگران شریف و غیور ایران!

ما در آستانه سال نو ۱۴۰۱ شمسی وارد مرحلۀ نوینی از حرکت های توده ای در تقابل با اجحافات و ارعاب های دولت سرمایه داری شده ایم. در دو سال پیش، از یکسو اعتصابات کارگری بیش از ۵۰ واحد تولیدی و در مرکز آن اعتصاب کارگران نیشکر، و از سوی دیگر اعتراضات خیابانی میلیونی جوانان و در مرکز آن آبان ۱۳۹۸ جریان داشته است. کارگران و جوانان ما در این برهه دوساله تجارب گرانبهایی کسب کرده اند؛ تجاربی که به یقین در دوره آتی مورد استفاده قرار گرفته و ما را به مرحله نوینی از مبارزات ضد سرمایه داری هدایت خواهد کرد.

در طی بیش از چهار دهه گذشته، شما عزیزان کارگر و زحمتکش بیش از هر قشر اجتماعی دیگری، اجحافات و سرکوب های دولت سرمایه داری ایران را تجربه کرده اید. به جرأت می توان گفت که امروز در ایران، هیچ نیروی اجتماعی که به اندازۀ شما طعم تلخ فشارهای شکنندۀ اقتصادی و روحی را چشیده باشد، وجود ندارد.

شما تنها نیروی اجتماعی در ایران بوده اید که علی رغم پرداخت هزینه های سنگین،  همچنان مصرانه به مبارزات خود بر علیه دولت سرمایه ادامه داده اید. اعتصابات شما در کارخانه های مختلف در مقابل فشارهای ابزار سرکوبگر دولت سرمایه داری ـ مانند دسته های حراست کارخانه ها، خانۀ کارگر و شورای اسلامی کار و غیره ـ مورد ستایش میلیون ها کارگر در سطح جهانی بوده است. مبارزات مستمر و بی وقفۀ شما، روزنه های امید را در قلب میلیون ها تن از اقشار تحت ستم ایران همواره زنده نگاه داشته است.

کارگران شریف ایران!

شما تنها نیروی اجتماعی در ایران هستید که به نسبت سایر اقشار اجتماعی بی اغراق، تجربۀ تاریخی بسیار غنی تری داشته اید. شما، با سازماندهی و تکیه بر نیروی خود، یکی از بزرگترین متحدان امپریالیسم آمریکا، یعنی رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردید. فراموش نکرده ایم خاطره اعتصابات کارگران صنایع و کارخانجات بزرگ چون نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، مس و غیره در سرنگونی شاه نقش تعیین کننده ای داشت. تمام جهانیان نیک می دانند که ستون فقرات رژیم شاه را نه  با تظاهرات توده ای خیابانی شکسته شد و نه با پیام های خمینی و یا  شعر خوانی های «شب های شعر» و اقدامات روشنفکران سازمان های سیاسی، بلکه این اعتصاب عمومی کارگران، بویژه کارگران شرکت نفت بود که آن را درهم شکست. از این نقطه نظر، متحدان جهانی شما اذعان دارند که شاید پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، بزرگترین دستاورد طبقه کارگر در سطح جهانی را شما کارگران ایران کسب کرده و به سایرین انتقال داده اید. شما  در عرض چند هفته بزرگترین شوراهای کارگری را سازمان دادید  و کلّ ابزار دولت سرکوبگر شاه را از میان برداشتید. دولت ها و حکومت های سرمایه داری در ایران به خوبی خطر را می شناسند و از این روست که تلاش می کنندکه با دستگیری فعّالان کارگری، شلاق زدن ها و ارعاب ها و فشارهای اقتصادی کارگران را مرعوب کنند. ولی زهی خیال باطل، آنان نمی توانند  شما را به سادگی به زانو در آورند. درود بر شما!

کارگران شریف ایران!

شما اکنون در مقام ادای سهم تاریخی خود، یعنی رهبری کردن جنبش توده ای قرار گرفته اید. حرکت های اخیر مردم ایران چنان چه فاقد رهبری باشد، درنهایت با شکست مواجه خواهد شد و سرانجام به منفعت رهبران اصلاح طلب داخلی و همتایان خارجی آنان  تمام خواهد شد. جریاناتی که  برای حفظ منافع و موقعیت  خود،  همانند همیشه از هیچگونه معامله و سازشی با «بالا» رویگردان نیستند. اینک چندیست که حرکت های خودجوش میلیونی مردم، صرف نظر از رهبران محافظه کار و سازشکارشان، آغاز شده است؛ اما این حرکت برای مدّت طولانی با شدت کنونی ادامه نخواهد یافت. متاسفانه چنین جنبش های خودجوشی در صورت نبود یک رهبری کارگری با تجربه، و نبود شعارهای مشخص و سازماندهی درست، در نهایت از سوی به اصطلاح رهبران  کنونی مهار شده و به کجراه کشانده خواهد؛ آنچنان که در انقلاب پرشکوه بهمن ۱۳۵۷ شاهد بودیم.

از این رو است که شما کارگران باید در صحنۀ مبارزه حضور فعّال داشته باشید. شما باید رهبری این حرکت توده ای را به دست گیرید. توده های میلیونی به شما نیاز دارند. حضور، شرکت و رهبری شما تنها می تواند از طریق سازماندهی اعتصابات سراسری در کارخانه ها نشان داده شود. شما اکنون در مقامی هستید که می توانید با هماهنگی و در حمایت از حرکت های توده ای اخیر در مقابل حکومت جمهوری اسلامی ایستادگی کنید. اکنون زمان آن فرا رسیده است که شما برای مطالبات خود وارد صحنه گردید.

ایجاد کمیته های مخفی اعتصاب برای هماهنگی سراسری ضروری است. این کمیته ها می توانند در هماهنگی با یکدیگر، روز و موعد اعتصابات کارخانه ها را سازمان داده  و در نقاط مختلف ایران با هم دست از کار کشیده  و مطالبات کارگران را طلب کنند. شما در گذشته، تجارب بسیار ارزنده ای از مبارزات خود بدست آورده اید. اینک این تجارب باید مورد استفاده قرار گیرند. از تجربۀ  کارگران ایران تراسفو، هپکو، فولاد اهواز و مهم ترین آن کارگران نیشکر هفت  تپه  و غیره باید درس گرفت.

اعتصاب حق مسلم شما است.  شعار اعتصاب سراسری اینک می تواند به اجرا گذاشته شود تا تمامی مطالبات شما تحقق یابد. مطالبات صنفی مانند: پرداخت حقوق های معوقه، حقوق بازنشستگی و غیره؛ و یا مطالبات دموکراتیک مانند: آزادی تمام زندانیان سیاسی، آزادی بیان و تجمّع، آزادی مطبوعات و حق اعتصاب و ایجاد تشکل مستقل کارگری و غیره. این مطالبات می تواند همراه با مطالبات انتقالی مانند، کنترل کارگری و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورّم و غیره ادغام گردند. چنان چه دولت مطالبات پایه ای را بی پاسخ گذارد، می توان کارخانه ها را اشغال  کرده و تحت  کنترل خود کارگران در آورد و مدیران بی لیاقت را اخراج نمود. کنترل بر تولید و توزیع می تواند به دست قدرتمند خود کارگران عملی گردد. تجربۀ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ علیه استبداد شاهنشاهی، به کارگران اثبات کرد که در عرض چند هفته بدون تجربه پیشین قادر به ایجاد شورای کارگری و اعمال کنترل کارگری هستند. در وضعیّت بحرانی کنونی که دولت سرمایه داری در انشقاق به سر برده و توده های وسیع، مستقل از گرایشات هیئت حاکم روزانه در اعتراضات خیابانی شرکت می کنند، کارگران می توانند به سرعت به خواست های خود برسند.

اقدامات شما، راه و روش مبارزات ضدّ دولتی را به جوانان در خیابان ها نشان خواهد داد. در صورت وجود رهبری کارگری، جوانان به سرعت جلب مطالبات رادیکال تر می گردند. مداخلات امروز شما کارگران می تواند آیندۀ حرکت کنونی را به شکل دیگری رقم بزند. حضور فعّال شما در سازماندهی اعتصاب سراسری در راستای دفاع از خود و حمایت از حقوق دموکراتیک میلیون ها تن از مردم ایران مهم ترین اقدامی است که امروز در دستور روز کارگران ایران قرار دارد.

اعتصابات می تواند توسط کارگران در هر کارخانه با تشکیل کمیته های مخفی اعتصاب آغاز شده و  میان کارگران  مورد اعتماد در سایر  کمیته ها مخفی اعتصاب، بخصوص کارخانجات بزرگ چون نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، مس،‌ ایران خودرو و غیره  برای تدارک اعتصاب عمومی هماهنگی ایجاد کند.

کارگران شریف ایران!

شما می توانید در حاکمیت قرار گیرید و دولت سرمایه داری و ارتجاعی جمهوری اسلامی را با دستان پرتوان خود سرنگون کنید. سرنگونی دولت سرمایه داری و استقرار دولت کارگری متکی بر شوراهای کارگری، شما را در مقام حاکمیت جهت شکوفایی اقتصادی برای تمام اقشار تحت ستم، قرار  خواهد دهد.

اما، لازمه رهبری معترضان میلیونی در جامعه، نیاز به تدارک ایجاد تشکیلات رهبری کننده دارد. این تشکیلات نهادی نیست جز «حزب پیشتاز کارگری». زیرا، پیشتازان کارگری نیز برای سازماندهی خود و سایر قشرهای زحمتکشان، همانند سایر جریانات سیاسی، نیاز به حزب خود دارند. این حزب باید الزاماً در ایران، و الزاماً متشکل از پیشتازان کارگری، و الزاماً مخفی باشد. تشکیل و هماهنگ کردن کمیته های مخفی اعتصاب در کارخانه ها، پیش زمینه ساختن توده های ناراضی و به تنگ آمده در جامعه در راستای سرنگونی نظام سرمایه داری و استقرار حاکمیت کارگری و متحدانش نیاز به چنین حزبی خواهد داشت.

  • پیش به سوی تشکیل کمیته های مخفی اعتصاب در کارخانه ها!
  • پیش به سوی ایجاد حزب پیشتاز کارگری!
  • پیش به سوی اعتصاب عمومی!
  • پیش به سوی سرنگونی نظام سرمایه داری و استقرار نظام سوسیالیستی!

مازیار رازی

سخنگوی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۱ فروردین ۱۴۰۱

 

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران