دسته: مسایل منطقه

«توافق ابراهیم» و «معامله قرن» محکوم است!

«توافق ابراهیم» و «معامله قرن» محکوم است! معامله ای است برای پوشش بحران سیاسی ترامپ و ناتانیاهو در آمریکا و اسرائیل! معامله ای است برای ایجاد آپارتایت قرن در فلسطین! ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ (۱۵...

تکرار جنایت دولت سرمایه داری مهاجرستیز ایران!

در شب اول ماه «می» تعدادی از کارگر پناهجویان افغانستان که همانند همیشه برای دریافتن کار به ایران یا از طریق خاک ایران به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، از سوی دولت سرمایه داری...

پروتوکول گروه تروریستی طالبان با امپریالیسم آمریکا

تعمیق جنگ و کشتار! گروه ارتجاعی دهشت‌افگن طالب که  طی یک سال است با امپریالیسم امریکا در قطر روی بدست آوردن امتیازات زیر نام «صلح برای افغانستان» و «دست برداشتن از خشونت و تهاجم...

معامله ای برای الحاق

«طرح صلح» یا تقسیم مناطق اشغال فلسطینی توسط امپریالیسم آمریکا بحران هژمونیک امپریالیسم آمریکا در بخش های گسترده‌ی خاورمیانه، شکست نیرو‌های نیابتی، آرام شدن نسبی مناطق جنگ زده، تحلیل رفتن و در اقلیت قرار...

انتخابات ریاست جمهوری در ژرفای بحران سرمایه داری افغانستان!

قرار است در ماه های پیش رو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اوج تشدید جنگ، حملات تروریستی داعش و گروه‌تروریستی طالبان، و بحران شدید سرمایه داری افغانستان و گسترده بودن تقلب های قابل پیش...

روز جهانی کارگر فرصت سازماندهی انقلابی مارکسیست ها /گرایش مارکسیست های انقلابی افغانستان

نخست فرا رسیدن اول می، روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان افغانستان تبریک عرض میداریم و همچنین این روز خجسته و روز پر دستاورد و تاریخی را به کل کارگران کشورهای...

مذاكرات صلح افغانستان

مذاكرات صلح افغانستان «يك تفاهم ديگر برای غارت ثروت و جان كارگران/ تقسيم مجدد قدرت میان گروه های ارتجاعی!» در نشست هاي چند روزه بين هيئت امپرياليسم امريكا به نماينده گي زلمي خليل زاد...

افغانستان: تداوم جنگ و حمله بر ولایت غزنی، شکست دیگر دولت سرمایه داری!

یک چشم انداز مارکسیستی به حوادث اخیر و راه حل انقلابی در چند روز گذشته توده های زحمتکش غزنی زیر بار سنگین شدیدترین جنگ و حملات گسترده تروریستان طالب بودند. حملات تروریستی و تهاجمی...