دسته: نقد سیاسی

در نقد مقاله” تروتسکیسم ضدانقلاب در خفا ” نوشته موئیسای‌جی.اُلجین

Print Friendly, PDF & Email

مشخص نیست چه مدت‌زمانی لازم است سپری گردد و چند انقلاب کارگری و مردمی دیگر می‌بایست نابود شود و به کج‌راه برود تا عده‌ای، ماهیت اصلی جریان ضدانقلاب استالینیسم را درک کنند. جریانی که...

شاهکار استالینیستی «مارکسیسم سنتر»

Print Friendly, PDF & Email

نامه ی دوم یک دوست در ایران به گرایش مارکسیست های انقلابی ایران در ادامه‌ی توضیحات پیششین درباره‌ی جعل گفتار لئون تروتسکی، بعد از این‌که کانال «مارکسیسم سنتر» را حذف و از آن خارج...

روژآوا در نزاع کار- سرمایه

Print Friendly, PDF & Email

نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاواi و تاریخچه تاسیس «فدراسیون شمال کردستان»، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می‌پردازد و این رُخداد را در...

«پُست مدرنیسم» و بازگشت «اَبَرروایت»

Print Friendly, PDF & Email

موج مدّ مبارزۀ اجتماعی در سرتاسر جهان، روشنفکران ضدّ مارکسیستی را که ادعا داشتند دورۀ «کلانْ روایت ها» از مبارزۀ طبقۀ کارگر و انقلاب سوسیالیستی به سر آمده، کله پا کرده است. موج جهانی...

مباحثات فیسبوکی: مرحله انقلاب

Print Friendly, PDF & Email

کارگر میلیتانت شماره ۷۹ مقدمه: موضوع شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران و ارتباط یا بی ربطی اعتقاد به انقلاب مرحله ای در میان چپ استالینیست و مائوئیست در ایران برای واگذاری رهبری آن،...

آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

Print Friendly, PDF & Email

مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا، که به تازگی در روزنامۀ گاردین منتشر شده است، ضمن آن که تقابل او را با مارکس آشکار می کند، پرده از...

تروتسکیسم: پاسخ به کامنت های فیسبوک

Print Friendly, PDF & Email

از کارگر میلیتانت شماره ۷۴ سلام؛ در ویدئوی «مارکسیسم علم یا ایدئولوژی» و همین طور «مصاحبه مازیار رازی با کومله» اشاره شده است که مارکسیسم یک علم است؛ یعنی شرایط برای تغییر بازست. سؤال...

مبارزه مسلحانه و مارکسیزم انقلابی

Print Friendly, PDF & Email

به دنبال بحثی در جلسۀ «احیای مارکسیستی» در مورد درس های انقلاب کوبا، سؤالاتی در مورد موضع مارکسیست های انقلابی در قبال مبارزۀ مسلحانه و «چریکیسم» طرح شد. لذا مقدمتاً مصاحبه با رفیق مازیار...

آقای حکیمی و باز هم تقلایی نافرجام برای تخطئۀ لنینیسم!

Print Friendly, PDF & Email

کارگر میلیتانت شماره ۷۷ توضیح: این مطلب نخستین بار در نشریۀ میلیتانت، شمارۀ  ۵۸، منتشر گردید. ******** اخیراً آقای حکیمی «بخشی» از نامۀ مارکس به شوایتسر، از رهبران پیرو لاسال، به تاریخ ۱۳ اکتبر...

آقای محسن حکیمی، «دایناسوریست» جواب نیست، نقطه ضعف و استیصال است

Print Friendly, PDF & Email

کارگر میلیتانت شماره ۷۷ به دنبال نقد رفیق شاهرخ زمانی به مصاحبۀ محسن حکیمی با روزنامۀ شرق تحت عنوان «اتحادیه تا شورا»، آقای حکیمی کل بحث و نقدهای شاهرخ زمانی را به دلیل استفاده...