دسته: ملیت ها

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش / مازیار رازی

دمکراسی به مثابه یک اصل مارکسیستی  حقق ملل در تعیین سرنوشت خویش یک حق دمکراتیک است؛ مانند حق بیان، مطبوعات، تجمع، تشکیلات، سقط جنین و غیره. متمایزکردن «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» با...

مسئله ملی، لنین، رزالوکزامبورگ، کنگره ۱۹۰۳ بلشویکها، مسئله ملی در حال حاضر

مارکسیست‌ها  مخالف دولت ملی هستند و برای دنیایی بدون مرز مبارزه می کنند. اما در عین حال مبارزه برعلیه ستم ملی دارای پتانسیل انقلابی است. بنابر این موضع مارکسیست‌ها در مورد مسئله ملی چیست؟...

پیوند اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری برقرار باید گردد!

پیوند اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری برقرار باید گردد! گرایش مارکسیست های انقلابی ایران militaant.com شش روز است که خشم و عصیان مردم به جان آمده خوزستان که سال ها تبعیض نژادی و...

تاریخچه مختصری از رویدادهای کردستان (۲)

ادامه از بخش ۱ تاریخچه مختصر پیدایش کومله و حزب کمونیست ایران کومله در ابتدا توسط  چند روشنفکر کرد که عمدتا از پیشینه ای روستایی برخوردار بودند بنیان گذاری  شد. عبدالله مهتدی فرزند یکی...

تاریخچه مختصری از رویدادهای کردستان (۱)

در حاشیه بحران حزب کمونیست ایران (کومه له) کردستان از دیرباز تاکنون، به علت موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک مهم و تفاوت های زبانی، فرهنگی وآداب و رسوم و مذهب، همچون دیوارحائلی میان حکمرانان...

مبارزه برای کسب حقوق ملت کُرد از مبارزه با امپریالیزم جدا نیست! / مازیار رازی

چپ گرایان کُرد باید توجه کنند که  ساختار اقتصادی سرمایه داری، و تمام ابزار تولیدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ایران و منطقه؛ بر اساس نیاز امپریالیزم و توسط آن ساخته شده است. واضح است که...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۶/ مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۶ بخش دوم پیدایش سرمایه داری ایران ادامه  از قسمت ۵ یکی ازوظایف اصلی این دولت دست ساخت جدید بورژوایی غلبه بروضعیت ملوک الطوایفی موجود و کنترل مرزها...

تعرض دولت شوونیستی ترکیه به مناطق کُرد نشین سوریه محکوم است!

دولت شوونیست ترکیه در اقدامی متجاوزانه، چهار روز پیش در نهم اکتبر ۲۰۱۹، حمله‌ای دیگر به مناطق کُردنشین سوریه را تدارک دید. هنوز زخم تازیانه تجاوز شوونیسم ترکی بر عفرین التیام نیافته است که...