دسته: ملیت ها

مبارزه برای کسب حقوق ملت کُرد از مبارزه با امپریالیزم جدا نیست! / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

چپ گرایان کُرد باید توجه کنند که  ساختار اقتصادی سرمایه داری، و تمام ابزار تولیدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ایران و منطقه؛ بر اساس نیاز امپریالیزم و توسط آن ساخته شده است. واضح است که...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۶/ مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

Print Friendly, PDF & Email

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۶ بخش دوم پیدایش سرمایه داری ایران ادامه  از قسمت ۵ یکی ازوظایف اصلی این دولت دست ساخت جدید بورژوایی غلبه بروضعیت ملوک الطوایفی موجود و کنترل مرزها...

تعرض دولت شوونیستی ترکیه به مناطق کُرد نشین سوریه محکوم است!

Print Friendly, PDF & Email

دولت شوونیست ترکیه در اقدامی متجاوزانه، چهار روز پیش در نهم اکتبر ۲۰۱۹، حمله‌ای دیگر به مناطق کُردنشین سوریه را تدارک دید. هنوز زخم تازیانه تجاوز شوونیسم ترکی بر عفرین التیام نیافته است که...

شوونیسم مرده و سوسیالیسم زنده است! / لنین

Print Friendly, PDF & Email

انترناسیونال را چگونه می توان بازساخت؟ مقدمه مترجم: جنگ یا حتی به گوش رسیدن صدای پای وضعیت جنگی همان لحظه ای است که می توان تشکل های کمونیستی را باز شناخت.با اعلام موضع صریح...

در خصوص مذاکرات پنهانی احزاب کردی با دولت سرمایه‌داری ایران

Print Friendly, PDF & Email

اطلاعیه گرایش مارکسیست های انقلابی خبر نشست چهار حزب کُردی اپوزیسیون،یعنی احزاب دموکرات کردستان ایران(حدکا)، دموکرات کردستان(حدک)،کومله کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان با دولت سرمایه‌داری ایران در اسلو به میانجی سازمانی غیر دولتی...

چشم امید چپ گرایان کرد به رژیم و امپریالیسم نباید باشد / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

در حاشیه  دیدار نمایندگان چهار حزب عمده کرد ایرانی، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران و حزب کومله زحمتکشان کردستان، به عنوان اعضای “مرکز همکاری احزاب کردستان ایران” در...

فراخوان اتحاد عمل سراسری اپوزیسیون: برای آزادی سازی تمام زندانیان سیاسی در ایران (+شنیداری)

Print Friendly, PDF & Email

فراخوان اتحاد عمل سراسری اپوزیسیون خطاب به سازمان ها و احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی مترقی برای آزادی سازی  بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی در ایران دوستان و رفقا اعتراضات و...

روز جهانی کارگر فرصت سازماندهی انقلابی مارکسیست ها /گرایش مارکسیست های انقلابی افغانستان

Print Friendly, PDF & Email

نخست فرا رسیدن اول می، روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان افغانستان تبریک عرض میداریم و همچنین این روز خجسته و روز پر دستاورد و تاریخی را به کل کارگران کشورهای...