دسته: کارگران

چشم اندازهای رو به رشد جنبش کارگری

Print Friendly, PDF & Email

جنبش کارگری وارد فازهای کیفیتاً نوینی شده است. از ظهور و بالندگی چشم‌اندازهای متکی بر نوع جدیدی از سازمانیابی و اداره جامعه و تولید در غالب شوراها و کمیته های کارخانه و تا حدودی...

گزارشاتی از اعتصاب کنندگان هفت تپه / فعالان کمیته اقدام کارگری در هفت تپه

Print Friendly, PDF & Email

PDF پی دی اف در چند روز اخیر کارگران بخش‌های مختلف کارخانه نیشکر هفت‌تپه درخواست عمومی و علنی خویش را جهت پرداخت معوقات مزدی خود را به شیوه‌ای اعتراض‌آمیز و در قالب اعتصاب مطرح...

پیش به سوی مقابله با آزار و اذیت مهاجرین و پناهجویان

Print Friendly, PDF & Email

کمیتۀ بین‌المللی انترناسیونال چهارم همبستگی خود را با میلیون‌ها مهاجر و پناهجو در سراسر جهان اعلام می‌دارد. ما از حقّ تمامی کارگران به زندگی و کار در هرجایی به انتخاب خود و همراه با...

تحریم فعال انتخابات در حمایت از زندانیان سیاسی

Print Friendly, PDF & Email

«برای مارکسیست های انقلابی، “تحریم” انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی است مفروض؛ در شرایط دمکراتیک جامعۀ بورژوایی، مشروط بر این که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته باشد، می توان در انتخابات...

توضیحاتی در باره برنامه کمیته اقدام کارگری /مازیار رازی (شنیداری)

Print Friendly, PDF & Email

سازمانیابی کارگری بخش اول برنامه اقدام کارگری از صدای کارگر سوسیالیست ۸ خرداد ۱۳۹۴ http://youtu.be/h4FzpSKm9BA تورم و بیکاری بخش دوم برنامه اقدام کارگری از صدای کارگر سوسیالیست ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ https://youtu.be/6AjHCeJ7XyI لغو اسرار معاملات...

چشم انداز جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی در دورۀ آتی

Print Friendly, PDF & Email

سرمقاله کارگر میلیتانت شماره ۸۹ برای ترسیم چشم انداز جنبش کارگری ما محققاً باید از تحلیل مشخص سیاسی روز شروع کنیم. در مرکز تحلیل شرایط امروز باید روندی را قرار داد که رژیم در...

فراخوان زندانیان سیاسی برای شرکت گسترده در برگزاری مراسم اول ماه می

Print Friendly, PDF & Email

فراخوان زندانیان سیاسی برای شرکت گسترده در برگزاری مراسم اول ماه می، روز جهانی کارگر خوشبختانه فراخوان‌های گوناگون به مناسبت روز جهانی کارگری، روز معلم و روز روزنامه‌نگار به شکل یک جنبش ملی درآمده...