دسته: مارکسیزم

پیش گفتار مازیار رازی به «نقد برنامه گوتا» کارل مارکس +ترجمه نقد برنامه گوتا

PDF پیش گفتار مازیار رازی به «نقد برنامه گوتا» برای درک مفهوم سوسیالیسم و کمونیسم هیچ کتابی پر اهمیت تر از «نقد برنامه گوتا» نیست. از ديدگاه ماركس، هيچگاه تفاوت كيفی ميان دو مقوله...

فلسفه پراکسیس کارل مارکس / مازیار رازی

از جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تعبیر کرده اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است.»(۱) (کارل مارکس، بهار ۱۸۴۵) گرچه «تز» بالا از سوی «اپوزیسیون چپ» به...

قدرت گیری کارگری پس از انقلاب: حزب یا شورا؟ / مازیار رازی

به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مصاحبه با مازیار رازی پرسش: یکی از سئوالات مطرح در رابطه با حزب پیشتاز انقلابی مسأله قدرت گیری طبقه کارگر است. زمانی که طبقه کارگر قدرت را بدست...

استراتژی یا تاکیتک مبارزه مسلحانه / مازیار رازی

استراتژی یا تاکتیک مبارزه مسلحانه در حاشیه اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری و سرکوب های نیروهای نظامی رژیم با ما در تلگرام تماس بگیرید https://t.me/Marxist_Enghelabi مارکسیسم انقلابی و مبارزه مسلحانه ‌منتخب مقالات و مباحثات...

نقش لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه / مازیار رازی

  انقلاب اکتبر (پی دی اف) ********************************************************* نقش  لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ (۱) سه رویکرد در مورد انقلاب https://youtu.be/7JP-kyoDROo ********************************************************* نقش  لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ (۲) دوستان لنین https://youtu.be/TxlHsYMH6CU ********************************************************* نقش  لنین...

شرکت و مطالبات مارکسیست ها در حرکتهای اجتماعی / مازیار رازی

سخنی کوتاه در باره نظریات مارکس در مورد  برنامه انتقالی در طی چهل سال گذشته ما  شاهد حرکت های اجتماعی بسیاری در جامعه بوده ایم. از جمله:  اعتصابات کارگری، جاده بستن هاِ ، تظاهرات،...

ماهیت دولت آتی ایران / مازیار رازی

بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول، اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند، چگونه دولتی هست؟ دوم، این که چنانچه نیروهای...

مفهوم مارکسیستی سوسیالیسم / مازیار رازی

چرا بازنگری سوسیالیسم لازم است؟ مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۱ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ سوسیالیسم واقعی چیست؟ ۱۰ دقیقه با مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه...

مرحله گذار به سوسیالیسم / ۱۰ دقیقه با مازیار رازی

مرحله گذار به سوسیالیسم / ۱۰ دقیقه با مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۵ با ما در تلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Marxist_Enghelabi