دسته: حزب کمونیست کارگری

نقدی به هشدار ایرج فرزاد در مورد تغییرات «برنامۀ یک دنیای بهتر»

کارگر میلیتانت شماره ۷۷ از میان مباحثات فیسبوکی در طیف طرفداران گرایش حزب کمونیسم کارگری و منصور حکمت، بارها نظراتی مطرح شده که از شدت روشنفکری بی ربط، باید آن ها را در جایی...

نقدی به حزب سازی حزب کمونیست کارگری: از میان بحث های فیس بوک

از میلیتانت شماره ۶۹ بحثی از میان مباحثات فیسبوکی در مورد حزب، بین مجید آذری از حزب کمونیسم کارگری و علیرضا بیانی از گرایش مارکسیست های انقلابی) مجید آذری آقای بیانی عزیز– من نمیدانم...

حمید تقوایی مفهوم مارکسیستی انقلاب را تحریف و وارونه می کند

 از میلیتانت شماره ۶۹ حمید تقوایی در مصاحبۀ خود با نشریۀ «انترناسیونال» می گوید: «اما این که چرا این تحول را انقلاب نامیدم دلیلم به سادگی اینست: هر زمان در پایتخت یک کشور چند...

آیا برهنگی اعتراض ضد سرمایه داری جنبش زنان است؟

مقدمه: یک نظریه زمانی قابل دفاع می‌شود که بتوان آن را اجرا کرد. نمی‌توان طرفدار نظریه‌ای بود ولی از زیر بار عملی کردن آن شانه خالی کرد. یک نظریه زمانی قابل دفاع می‌شود که...

بازماندگان ایده آلیزم منصور حکمت: بررسی گوشه هایی از میز گردی با شرکت سیاوش دانشور و مازیار رازی

از میلیتانت شماره ۶۵ چندی پیش میز گردی بین رفیق مازیار رازی و سیاوش دانشور پیرامون سالگرد انقلاب اکتبر، در تلویزیون اندیشه برگزار شد. هر دو طرف مباحثی را در مورد انقلاب اکتبر 1917...

پاسخ به «دبیرخانۀ تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری ایران»

در پاسخ به دبیرخانۀ حزب کمونیست کارگری که پاسخی به شکوائیۀ اینجانب ناصر احمدی داده است، در ادامه نکاتی را ذکر می کنم و توضیحات بیشتری می دهم.  اول؛ این اولین بار نیست که...

نقد به مصاحبه مصطفی صابر با رادیو پیام در مورد جنگ: بحث آزاد فیسبوک

از میلیتانت شماره ۶۴ این بحث مصطفی صابر درست در زمانی که دیگر شانس حمله نظامی امریکا به سوریه به کلی کاهش پیدا کرد، تنها با هدف سفید کاری تمایلات اولترا راست اخیر حزب...