دسته: کارگری

مسیر آتی چیست؟ در حاشیه تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری/ مازیار رازی

تداوم مبارزات انقلابی مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، حکایت از این دارد که آتش خشم مردم جز با سرنگونی این دولت فرو نخواهد نشست و دیر یا زود ناقوس مرگش به صدا در...

در بارهٔ مطالبهٔ کنترل کارگری در کارخانه ها /مازیار رازی

در بارهٔ مطالبهٔ کنترل کارگری در کارخانه ها: از تجربه اعتصاب کارگران هفت تپه بیاموزیم مسئولان رژیم درروز اول فروردین ماه ١٤٠٢ حداقل دستمزد را پس از ۲۷ درصد افزایش )مبلغ ۸میلیون تومان(، اعلام...

فرانسه: راه‌حل ما اعتصاب عمومی است!/ گرایش اخگر

سرمقاله ۲۰ مارس ۲۰۲۳ خبرنامه واحد‌های کاری، متعلق به جناح اخگر (اتینسل)* بخشی از حزب ضد‌سرمایه‌داری نوین (NPA) ترجمه: رضا سپهر ماکرون می‌خواست قانون بازنشستگی مورد نظر خود را با استفاده از ابزار زور...

در حاشیه حداقل دستمزدها : مطالبات کارگران در وضعیت کنونی /مازیار رازی

اول فروردین ١٤٠٢ افزایش حداقل دستمزد ٢٧درصدی (۸ میلیون تومان)، توسط مسئولان رژیم تعیین شد. خط فقر اعلام شده توسط دولت، حدود ١٦ میلیون تومانی است. اگر فرض کنیم که این رقم درست باشد،...

در دفاع از کارگران پیشتاز به سوی تشکیل خط سوّم /مازیار رازی

فقدان احزاب نیرومند سیاسی و سازمانده موجب شده تا با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز خروش مردم تحت ستم ایران علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، همچنان انقلاب، از نبود رهبری و عدم...

سانتریسم و منشور حداقلی

«برای یک مارکسیست انقلابی، مبارزه علیه رفرمیسم اکنون تقریباً به طور کامل جای خود را به مبارزه علیه سانتریسم داده است. صرفاً مقابل هم قرار دادنِ مبارزۀ قانونی با غیرقانونی، ابزارهای مسالمت‌آمیز با خشونت...

ملاحظاتی بر «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی»

انتشار منشور مباحثات فراوانی را در درون اقشار مختلف برانگیخت که لازم دیدیم به نکاتی در مورد آن اشاره کنیم. ابتدا لازم به ذکر است که تاکید کنیم که «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران»...

هدف از انتشارنشریه کارگری چیست؟ / مازیار رازی

ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین هدف انتشار نشریه کارگری امر سازماندهی طبقه کارگر است و نمی‌توان این دو را از یک‌دیگر جدا ساخت؛ در غیر این صورت این نشریه مبدل به نشریه‌ای روشنفکرانه شده که در...