دسته: کارگری

پسا انتخابات: آغاز تدارک انقلاب کارگری / مازیار رازی

سخنرانی مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری انتخابات اخیر شکستی مفتضحانه برای رژیم بود، اگرچه این‌ها مطابق معمول آمار غلو‌شده ارائه می‌دهند و ادعا می‌کنند که ۴۱ درصد از مردم در...

الزامات پیروزی اعتصابات کارگری / مازیار رازی

سخنرانی مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری من صحبت خود را با جمله‌ای از لنین شروع می‌کنم “اعتصاب مدرسه انقلاب است اما خود انقلاب نیست” جمله بسیار دقیقی‌ست. کارگران در اعتصابات...

شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی را فعالانه تحریم کنیم!/گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

این‌روزها جمهوری اسلامی همه نیروی خودرا به‌میدان آورده و باری دیگر سیرک مسخره انتخاباتی خود را به‌راه انداخته است. این‌بار رژیمی که همین چندماه پیش کارگران ذوب‌آهن اصفهان را به‌کمک گارد و به‌جرم درخواست...

غلبه بر افتراق و تقویت اتحاد / مازیار رازی

متن سخنرانی مازیار رازی در جلسه کلاب‌هاوس تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری بادرود فراوان به تمام رفقای عزیز. سئوالی که مطرح شده درباره علل افتراق بین کارگران است. شکی‌نیست که جنبش کارگری ایران...

ریشه انشقاقات و راه برون رفت / مازیار رازی

پرسش و پاسخ با مازیار رازی در جلسه کلاب‌هاوس تهیه‌وتنظیم: کاوه خوشدل. ویرایش: رضا اکبری متاسفانه انشقاقات چنددهه اخیر در خارج از کشور تاثیرات مخرب خود را در درون پیشتازان کارگری داخل ایران نیز...

مفاهیم «مدیریت کارگری» و «کنترل کارگری» / مازیار رازی

مازیار رازی: https://linktr.ee/mazraz ویرایش: رضا اکبری در جریان اعتصابات کارگری اخیر برخی‌از نهادهای کارگری موضوع «اخراج مدیر عامل فاسد و مشارکت کارگری در‌ مدیریت» را مطرح نمودند که به‌جای خود حرکتی رادیکال و شایان...

مروری بر درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در سایه اعتصابات کارگری/ مازیار رازی

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ درس آموزی های فراوانی برای جنبش کارگری به همراه داشت که فراگیری از آنان اهمیت والایی دارد. ما به این دستاورد ها نه از جنبه تاریخ نگاری و یا تلاشی برای...

پیش به سوی گسترش هسته های مخفی سوسیالیستی /مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه کارگر پیشتاز با مازیار رازی کارگر پیشتاز: شما در مورد ساختن هسته های مخفی صحبت کردید. این هسته ها چرا باید ساخته شوند؟ مازیار رازی: علت ساختن هسته های مخفی...

طرح مطالبات انتقالی در اعتصابات کارگری / مازیار رازی

نکته‌ای که یکی از دوستان درمورد بالارفتن دستمزدها و غیره مطرح کرد درنظر بگیرید. ما در جریان مبارزات طبقاتی روش خاصی را مدنظر داریم که با شیوه‌های جریانات سوسیال‌دموکرات، حتی بسیاری از جریاناتِ دیگرِ...

به سوی سوسیالیسم: اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی ایران / مازیار رازی

تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم «به قول فردریک انگلس جامعه بورژوایی در مقابل یک انتخاب قرار گرفته است: تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم». رزا لوکزامبورگ، بحران سوسیال دمکراسی آلمان ۱۹۱۵...