دسته: کارگری

سازماندهی و تداوم اعتصابات: بولتن کارگری هسته سوسیالیستی خوزستان- شماره ۳

Print Friendly, PDF & Email

سازماندهی و تداوم اعتصابات درود به همقطاران و کارگران غیور خوزستان شماره سوم بولتن کارگری هسته کارگران پیشتاز (خوزستان) را انتشار می دهیم. درود های گرم به کارگران اعتصابی: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی...

توطئه و قیام / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

پرسش و پاسخ کوتاه کارگر پیشتاز با مازیار رازی توطئه و قیام کارگر پیشتاز: نقل قولی از لئون تروتسکی* انتشار یافت که در آن، تروتسکی در تایید نظریات انگلس، برای پیشبرد مقاصد قیام توده...

زنده باد انقلاب سرخ! / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

این روزها مبارزات سیاسی ایران به مرحله بسیار مهم و حساسی رسیده است. به عنوان مثال مشاهده می‌کنیم فعالان جوان دلیر و شجاع در خیابان ها و کارگران مصمم در برخی از کارخانه ها...

سرنگونی باید بدست خود کارگران صورت گیرد! /مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

این روزها با توجه به تظاهراتی که در ایران به اوج خود رسیده، موضوع سرنگونی نظام، کانون توجه انواع گروه‌ها و گرایش‌های مخالف جمهوری اسلامی اعم از راست، میانه و چپ قرار گرفته است....

شرایط امروزی و گام بعدی ما / بولتن کارگری هسته سوسیالیستی خوزستان

Print Friendly, PDF & Email

درود به همقطاران و کارگران غیور خوزستان شماره دوم بولتن کارگری هسته کارگران پیشتاز (خوزستان) را با تاکید بر نکات زیر انتشار می دهیم. مبارزات و اتحاد ما در همبستگی با اعتراضات خیابانی جوانان...

مؤلفه های انقلاب سوسیالیستی کدامند؟ و نقش دولت/مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

اعتراضات توده ای خیابانی توسط جوانان دلیر و زنان غیور ایران و در ادامه آن، آغاز اعتصابات کارگری، انقلاب سوسیالیستی را در دستور روز قرار قرار می دهد، گرچه هنوز دوران اعتلای انقلابی آغاز...

کارگر پیشتاز-۱: بولتن کارگری هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست (خوزستان)

Print Friendly, PDF & Email

اولین بولتن کارگری را تقدیم به شما عزیزان کارگران اعتصابی می کنیم. • درود های گرم به برادران و خواهران اعتصابی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان، ماهشهر، رانندگان...

پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی در ایران / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

اعتراضات خیابانی دانشجویان و زنان دلیر ایران در هفته های پیش و به دنبال آن اعتصابات شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان، ماهشهر، رانندگان تانکرهای سوخت و کارگران هفت...

همبستگی کارگری! گام نخست اعتصاب سراسری! / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

سازماندهی صندوق اعتصابات سراسری و رهبری انقلاب سخنی کوتاه با کارگران اعتصابی درود های رفیقانه به کارگران اعتصابی: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان، ماهشهر، رانندگان تانکرهای سوخت و...