انقلاب اکتبر ۱۹۱۷: علل شکست و درس ها/ مازیار رازی

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷: علل شکست و درس ها/ مازیار رازی
با ما در تلگرام تماس بگیرید
https://t.me/Marxist_Enghelabi

سایر مطالب مرتبط:

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران