دسته: روشنفکران مارکسیست

مفهوم کار از منظر مارکسیستی: نقدی بر مواضع دکتر فرشید فریدونی

Print Friendly, PDF & Email

 از میلیتانت شماره ۶۷ مقدمه: چندی پیش در سمینار احیای مارکسیستی در شهر کُلن آلمان مناظره ای بین فرشید فریدونی و رفیق مازیار رازی برگزار شد. فرشید فریدونی در بحث خود با عنوان «زیربنا...

ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژۀ احیای مارکسیستی: به سوی مارکسیزم قرن ۲۱

Print Friendly, PDF & Email

متن سخنرانی مازیار رازی سمینار احیای مارکسیستی کلن ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ مناظره با دکتر فرشید فریدونی (انجمن پژوھش جنبشھای اجتماعی ایران) از جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم ********************** همگرایی مارکسیست ها در...

شارلاتانی به نام هوشنگ سپهر

Print Friendly, PDF & Email

مدتی است شارلاتانی به نام هوشنگ سپهر تمامی آثار تروتسکیست های ایرانی (آرشیو حزب کارگران سوسیالیست) را در سایتی خصوصی خود انتشار داده و خود را صاحب آن نشان داده است. این فرد مشکوک...

گوشه ای از عملکرد مخرب و متضاد «تراب ثالث» علیه گرایش مارکسیست های انقلابی

Print Friendly, PDF & Email

درباره شاهکار “ادبی” یک متفکر “مستقل” این سند در ژوئیه ۱۹۹۴ در نقد عملکرد تراب ثالث نوشته شد. گرچه تراب ثالث سند علنی علیه گرایش مارکیست های انتشار نداده است، اما پس از واقعه...