کمک رسانی کمیته اقدام کارگری ایران به سیل زدگان در لرستان اردیبهشت ۱۳۹۸

کمک رسانی کمیته اقدام کارگری ایران به سیل زدگان در لرستان اردیبهشت ۱۳۹۸

جهت پیشبرد امر کمک رسانی متحدانه، از کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور دعوت می نماید که کمک های نقدی خود را به حساب pay pal ایمیل زیر واریز نمایند تا در اسرع وقت و از طریق کانال‌های مطمئن به مناطق سیل‌زده ارسال شود.

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران