کمک رسانی کمیته اقدام کارگری ایران به سیل زدگان در لرستان اردیبهشت ۱۳۹۸

جهت پیشبرد امر کمک رسانی متحدانه، از کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور دعوت می نماید که کمک های نقدی خود را به حساب pay pal ایمیل  زیر واریز نمایند تا در اسرع وقت و از طریق کانال‌های مطمئن به مناطق سیل‌زده ارسال شود.

[email protected]

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران