پیش به سوی کمک رسانی متحدانه به سیل زدگان

گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران قویا معتقد است که در شرایط دشوار کنونی وظیفه کلیه نیروهای انقلابی و مترقی کمک به گسترش و تقویت شوراهای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا به عنوان اولین و اصلی‌ترین آسیب‌دیدگان سیل اخیر ، و اشاعه فرهنگ شورایی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گام‌های لازم در جهت پیش‌برد مبارزات زحمتکشان است. اینک زمان آن رسیده است که  همه نیروهای انقلابی و مترقی تنگ‌نظری‌های فرقه‌گرایانه را به کناری گذاشته و در عرصه عمل به یاریمردم سیل‌زده بشتابند.

گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران پیرو اطلاعیه شماره ۲ و اعلام آمادگی در جهت پیشبرد امر کمک رسانی متحدانه، از کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور دعوت می نماید که کمک های نقدی خود را به حساب pay pal ایمیل  زیر واریز نمایند تا در اسرع وقت و از طریق کانال‌های مطمئن به مناطق سیل‌زده ارسال شود.

[email protected]

گزارش کامل مبالغ دریافتی و ارسال آن در بیانیه‌های بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

پیش به سوی کمیته‌های مستقل عمل برای کمک رسانی!

پیش به سوی هماهنگی کمیته‌های مستقل در سراسر ایران!

پیش به سوی اقدامات مستقل از پایین!

دست‌های نمایندگان دولت سرمایه‌داری کوتاه!

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۲۰ فروردین ۱۳۹۸

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران