آیا جنایت دولت سرمایه داری اسلامی را حدی متصور است؟

شیوع قابل پیشگیری ویروس کرونا و سکوت دولت سرمایه داری اسلامی در ایران باری دیگرثابت کرد که این دون مایگان به جزحفظ حاکمیت و منافع تنگ و محدود خود به چیز دیگری نمی اندیشند. هنوز زخم کشتار بیرحمانه زنان، مردان و کودکان پرواز هواپیمای اوکراینی التیام نیافته بود، وهنوز اسفالت خیابان ها خاطره خون جان باختگان دلاور تظاهرات آبان و دی  ۱۳۹۸ از یاد نبرده بود، که دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی باری دیگر فاجعه جدیدی آفرید، فاجعه ای که این بار می تواند ابعاد هولناک و غیرقابل تصوری به خود بگیرد.

سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری کرونا را خطری جدی برای سلامت جهانی اعلام کرد، و دولت های جهان دراقدامی همه جانبه برای مبارزه با گسترش آن بسیج شده اند. شهرها در قرنطینه به سرمی برند، بیمارستان ها خود را به آخرین تجهیزات پزشکی مسلح می کنند وتمام نیروی مراکز درمانی جهت مقابله با این ویروس بسیج می شود؛ اما حاکمان بی تدبیر ایران سر در برف فرو کرده و مسئولین بیمارستان ها، پزشکان و پرستاران را تهدید می کنند که درمورد شیوع این بیماری در کشور سکوت کرده وحتی آنان را وادارمی کنند که درگواهی فوت قربانیان ویروس کرونا علت مرگ را چیزی به جزاین بیماری درج کنند؛ و همه این ترفند ها ودروغگویی ها باید درخدمت هرچه باشکوه تر برگذارکردن سیرک مضحک انتخاباتی قرار گیرد. آیا جنایات حاکمان اسلامی را حدی متصور است؟ بهای جان آدمی در نزد اینان حتی پشیزی نیست. تمامی منابع مالی و درآمدهای حاصل از نفت در راه پر کردن جیب های آقا زاده ها و دخالت در امور سایر زحمتکشان منطقه طرح ریزی شده است. تا کی میتوان خاموش ماند ودم نزد، تا کی می توان تحمل کرد و ادامه داد؟

آن چنان که درخبرها آمده، اولین قربانیان بیماری کرونا حدود یک هفته قبل ازانتخابات مجلس در شهر قم شناسایی شدند، اما مقامات محلی به دستور دولت مرکزی از انتشار خبر جلوگیری کرده و در اقدامی شتابزده اقدام به تخلیه روحانیون مهم حوزه و نزدیکان خود کردند. درسطح شهر نیز این خبر مخفی ماند و پزشکان وپرستارانی که از خطر شیوع این بیماری آکاهی داشته وحتی جان خود آنان درمعرض خطرجدی بود، اجازه نداشتند که از ماسک و یا دستکش استفاده کنند تا کسی متوجه این مطلب نشود. اخبارتائید شده گزارش می دهد که تا کنون دو پزشک و یک پرستار جوان جان خود را در این مهلکه از دست دادند.

خبر پس ازشکست فضاحت بار انتخابات اندک اندک در جامعه منتشر شد. این خبرتوسط پزشکان شرافتمند و از طریق رسانه های ارتباط جمعی به همگان منتقل شد، اما متاسفانه این انتشار زمانی اتفاق افتاد که دیگر دیر شده و بیماری به نقاط دیگر ایران منتقل شده بود. بنا به گزارش های سازمان بهداشت جهانی یکی از مناطق بسیارآلوده در سطح جهان ارزیابی شده است.

دراین میان دلالان وسوداگران که ردپای آنان را می توان تا کمپانی های معظم صادرات و واردات سپاه و دیگر آقازاده ها ردیابی نمود، کیسه ای دوخته و با تکیه بر وحشت عمومی به سرکیسه کردن مردم پرداخته اند، به عنوان مثال ناگهان قیمت ماسک معمولی و دستکش تا پنج برابر صعود کرد و این سیر صعودی با افزایش تقاضا روز به روزافزایش می یابد. یا گزارشی دیگر تاکید می کند که شرکت هواپیمایی ماهان  متعلق به موسسه خیریه مولی الموحدین علیرغم همه اخطارهای جهانی هنوز به پرواز های خود به کشور چین ادامه می دهد.

دلقکان و مداحان نظام به حرکت افتاده اند و با دخیل بستن به ضریح این امام و یا آن امامزاده به مقابله با شیوع واگیر این بیماری می پردازند، عده ای نیزاین خبر را نیز تلاشی از طرف استکبار جهانی برای برهم زدن انتخابات قلمداد کرده و از بیخ و بن منکر وجود این بیماری شده اند. اخیرا هم ویدئو های چندی درفضای مجازی خبر از شفای ناگهانی بیماران می دهد.

اما این سبک مغزان غافلند که دیگر نمی توان با ترفند مذهب سر ملت را شیره مالید و یا با استفاده از باور های ساده لوحانه مذهبی آنان را خام کرد. مردم ایران پیشاپیش رای خود را به سرنگونی این شیادان سرمایه داری به صندوق انتخابات تاریخ ریخته اند.

در حال حاضر دانشجویان دانشگاه ها در اعتراض به این جنایت دانشگاه ها را تحریم کرده و از حضور در کلاس ها خوداری می کنند. این نمایش قدرت جمعی حاکمان را به تکاپو انداخته و نگران کرده است، بعید به نظر نمی رسد که در مقابله با آنان دست به دستگیری دانشجویان بزند که مطمئنا این اقدام پاسخ تندی دریافت می کند. دولت منفور سرمایه داری ایران در باطلاق سرنگونی دست و پا زده و هر تلاش مذبوحانه ای از دست مرگ محتوم آن را نزدیکتر خواهد کرد.

دیر نیست که این جلادان دردادگاه های کارگران و زحمتکشان به جرم همه این جنایت ها محاکمه شده و مجازات در خورخود را دریافت کنند. اینک بر یکایک آحاد مردم است که دوشادوش پیشروان کارگری مقدمات نبرد نهایی را آماده نمایند، چرا که ادامه حیات ننگین این حکومت، همچنان که در چهل سال گذشته دیدیم، ارمغانی به جز مرگ و ویرانی به دنبال نخواهد داشت. اما فراموش نباید کرد که پیروزی نهایی، یعنی سرنگونی کل نظام سرمایه داری در ایران تنها در پرتو حرکات توده ای و اعتصابات کارگری برنامه ریزی شده و هدفمند امکان پذیر خواهد بود.

جوانان و کارگران ایران باید از هم اکنون برای تدارک هدفمند سرنگونی این نظام سرمایه داری اسلامی در هسته های مخفی دفاع از خود متشکل شوند، و هماهنگی بین این هسته ها از هم اکنون برنامه ریزی شود تا بتوان در دوران بحران سیاسی و اجتماعی شرایط لازم برای تدارک انقلاب آتی را فراهم آورد. در مرکز این سرنگونی اعتصابات عمومی کارگران قرار دارد، که امروز بیش از هرزمان دیگر لزوم به سازمانیابی آنان بر گرد یک حزب پیشتاز کارگری احساس می شود.

  • سرنگون باد نظام سرمایه داری اسلامی!
  • پیش به سوی استقرار دولت شورایی!
  • پیش به سوی تشکیل حزب پیشتاز کارگری!

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۸ اسفند ۱۳۹۸

 

 

 

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران