برچسب‌ها: گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

درباره هک شدن سایت گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران (میلیتانت) و خنثی سازی این حمله

درباره هک شدن سایت گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران (میلیتانت) و خنثی سازی این حمله هفتۀ پیش سایت میلیتانت از سوی دشمنان طبقاتی ما هک و مدتی نسبتاً کوتاه از دسترسی خارج شد. این اقدام...