درباره هک شدن سایت گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران (میلیتانت) و خنثی سازی این حمله

درباره هک شدن سایت گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران (میلیتانت) و خنثی سازی این حمله

هفتۀ پیش سایت میلیتانت از سوی دشمنان طبقاتی ما هک و مدتی نسبتاً کوتاه از دسترسی خارج شد.
این اقدام اخیر در پی حملات سایبریِ ماه‌های پیش به سایت ها، رسانه‌های عمومی و آدرس‌های ایمیل برخی از رفقای گرایش مارکسیست‌های انقلابی صورت گرفت.
اقدامات مذبوحانه و تخریب گرایانه‌ای از این دست، خوشبختانه با تلاش و پیگیری شبانه روزی رفقای دست اندرکار سایت میلیتانت، در کمترین زمان ممکن خنثی شد و سایت میلیتانت علاوه بر بازیابی، ارتقا یافت.
از نظر ما علت این تهاجمات سایبری به سایت ها، ایمیل‌ها و حساب‌های اسکایپ ما در این مقطع زمانی کاملاً روشن است. دشمنان طبقاتی ما، چه نیروی وابسته به رژیم و چه گرایش‌های خرده بورژوا و منفعل و مخرب در اپوزیسیون، با مشاهدۀ فعالیت‌های نظری و عملی گرایش در ایران، قصد تخریب فعالیت‌های ما و مسدود کردن گسترش عقاید مارکسیسم انقلابی به درون جنبش کارگری، یعنی مسدود کردن مسیر تدارک برای حزب پیشتاز کارگری و انقلاب کارگری ایران را دارند.
همان طور که هفتۀ پیش شاهد بودیم، گرایش ما در عمل نشان داد که قادر به خنثی سازی کلیۀ این اقدامات است، چون هدف و وظیفۀ بزرگی برای خود ترسیم کرده و می داند حملات اخیر کمترین دست انداز و مشکل در این مسیر خواهد بود. نه فقط این، که همراهان و همیاران گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران و حمایت‌های مادی و معنوی آن‌ها خود پشتوانه‌ای برای مصمم بودن ما به تداوم فعالیت‌ها در سطحی به مراتب بالاتر است.
در این جا می خواستیم از کمک‌های مادی و معنوی همیاران خود از ایران و سایر نقاط جهان، عمیقاً سپاسگزاری کنیم. این همیاری‌ها عزم ما را جزم کرده و ما را در راهمان مصمم تر از پیش کرده است.
پیش به سوی تدارک حزب پیشتاز کارگری برای سرنگونی نظام سرمایه داری و استقرار دولت کارگری!

هیئت تحریریۀ میلیتانت
۱۷ مهر ۱۳۹۵

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران