هشدار به جوانان ایران در مورد «مارکسیسم سنتر»: جعل نظریات تروتسکی

نامه ای از یک دوست در ایران به گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

چند وقت پیش با کانال تلگرمی «مارکسیسم سنتر» آشنا شدم و عضویتش را پذیرفتم. مجموعه‌ای از نقل‌قول‌ها و عکس‌های بزرگان مارکسیسم. از مارکس و انگلس تا لنین و تروتسکی و مائو و استالین! ظاهرا کانال مارکسیسم سنتر دوست دارد به عنوان مرکزی برای همه‌ی کسانی که خود را مارکسیست می‌دانند و می‌نامند، بشناساند. وگرنه مگر می‌توان استالین و تروتسکی را کنار هم نشانید؟
اما با مروری جدی دریافتم که مارکسیسم سنتر در واقع استالینیست است. نقل‌قول‌ها جهت‌‌دار بودند. حتا چند بار که از تروتسکی نقل قولی آورده بود، ذکر خیری هم از نوشته‌‌های لنین در بحث با تروتسکی کرده و به صحرای کربلای زده‌بود.
اما چند روز پیش فهمیدم که مارکسیسم سنتر نه تنها استالینیست، بلکه حتی از ابتدایی‌ترین مبانی مارکسیسم نیز بی‌اطلاع است!
نقل قولی از تروتسکی در پای عکسی از او و با آرم marxismcenter در کانال منتشر شد به این شرح از زبان لئون تروتسکی:
«جایی که تنها کارفرما دولت است، مخالفت به معنای مرگ از گرسنگی تدریجی است. این اصل قدیمی که کسی که کار نمی‌کند گرسنه خواهدماند، با اصل جدیدی جایگزین شده‌است که کسی که اطاعت نمی‌کند، گرسنه خواهدماند!» (عکس شماره ۱)
هر آدم ِ حتی معمولی ِ تحصیل‌کرده‌ای (مارکسیست‌بودن فدای سرشان) می داند که ممکن نیست چنین گفته‌ای از یک رهبر و تئوریسین مارکسیست باشد. کسی که می‌داند و باور دارد که اصل اساسی سوسیالیستی «به هر کس به اندازه‌ی کارش» همچنان در دوران گذار از دیکتاتوری پرولتاریا به کمونیسم حاکم خواهدبود، چگونه ممکن است گفته باشد در جامعه‌ی سوسیالیستی «این اصل که کسی که کار نمی‌کند گرسنه خواهدماند با اصل دیگری چایگزین می‌شود که کسی که اطاعت نمی‌کند گرسنه خواهدماند»؟!
با ادمین کانال از طریق آی دی معرفی شده در کانال تماس گرفتم و مرجع این نقل قول تروتسکی را خواستم. البته برای هیچکدام از نقل‌قول‌های کانال مارکسیسم سنتر مرجعی معرفی نشده، اما این یکی به شدت مشکوک بود و نمی‌توانستم ازش بگذرم. درخواستم یک شبانه‌روز روی صفحه‌ی ادمین محترم ماند و دیده‌ نشد!
در جستجوی گوگلی اما اصل قضیه را کشف کردم!
این گفته از فریدریش فون هایک بود! از بزرگترین دشمنان مارکسیسم! و نظریه‌پرداز نئولیبرال! از کتاب «راه بردگی». منظور هیاک از «راه بردگی» سوسیالیسم بود!
این گفته در صفحه‌ی ویکی گفتاورد مربوط به تروتسکی هم نقل شده اما با رفرنس هایک و کتابش (عکس شماره ۲). اصلا معلوم نیست چنان گفته‌ای چرا از صفحه‌ی تروتسکی سر درآورده‌است. چه ربطی به تروتسکی دارد؟ با کنار هم قراردادن این دو داستان، تقریبا شکی نمی‌توان کرد که کسی که در ویکی گفتاورد تروتسکی دست برده و گفته ی هایک را به تروتسکی نسبت داده همان است که در مارکسیسم سنتر همین کار را کرده است!
این،‌ یا از روی جهل و بی‌اطلاعی است یا از روی عمد و توطئه‌گری برای تخریب تروتسکی.
سوالم از ادمین مارکسیسم سنتر را پاک کردم و خود کانال را هم حذف کردم.
به قول حافظ:
من آن نگین ِ سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر آن، دست ِ اهرمن باشد!

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران