استقبال از ابتکار عمل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

عکس ۱۶

به دنبال فعالیت های مختلف «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه در سطوح ملی و بین المللی، به ویژه فعالیتهای حمایتی و همبستگی اعضای این انجمن در ارتباط با طبقۀ کارگر و فعالین کارگری ایران و همین طور راه اندازی کمپین موفقی علیه سوانح کار در کشور ترکیه، «کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی» طی پیشنهادی خطاب به تمامی احزاب، سازمان ها و تشکلات کارگری، آن ها را فراخوانده است تا از این فرصت استفاده کنند و «با اعلام حمایت های کتبی خود، ضمن دادن جواب لازم و مناسب به حمایت های آن ها از کارگران ایران، قدم بلند عملی در جهت همبستگی جهانی و منطقه ای طبقۀ کارگر دو کشور بردارند». ما نیز از این پیشنهاد و ابتکار عمل «کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی» استقبال می کنیم؛ به خصوص آن جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به حمایت و همبستگی بین المللی نیاز دارد، و این فاکتور برای پیشروی جنبش اهمیتی حیاتی دارد. خوانندگان گرامی جهت آشنایی با فعالیت های «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه (UID-DER) به طور اعم و کمپین اخیر این نهاد علیه سوانح کار و تجربیات آن، می توانند به مطالب و جزوات زیر رجوع کنند:

جمع آوری 100 هزار امضا علیه سوانح کار

حمایت عظیم کارگران: هدفِ جمع آوری صدهزار امضا محقق شد!

به مرگ کارگران در اثر «سوانح کار» پایان دهید!

نشر همبستگی کارگری شمارۀ ۵

نشر همبستگی کارگری شمارۀ ۱

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران